"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-02-25

Idéhistoria ger inblickar i vetandets världar

NYHET Från landhöjning och hormoner till snusning och kreativitet. Med sin nya bok ”Vetandets världar” bidrar idéhistorikern Christer Nordlund, Umeå universitet, till traditionen inom ämnet idéhistoria, att delta i det offentliga samtalet och att skriva facktexter för en publik som inte enbart består av studenter och kollegor.

Text: Per Melander

Den här praktiken är ett av flera sätt att bidra till universitetets samverkansuppdrag, ofta omtalat som "tredje uppgiften". I boken Vetandets världar: Texter om vetenskap, kultur och historia, har Christer Nordlund samlat ett urval av sina texter som tillkommit mot denna bakgrund.

De trettio texterna tar upp och resonerar kring vitt skilda ting, från landhöjning och hormoner till snusning och kreativitet, men de har en sak gemensamt och det är att de på ett eller annat sätt behandlar vetenskap.

Samtidigt ger de exempel på hur vetenskap kan undersökas ur ett idéhistoriskt perspektiv och argument för varför sådana tvärvetenskapliga studier är relevanta – trots att kombinationen vetenskap, kultur och historia kanske kan förefalla paradoxal för den som inte tänkt närmare på saken.

Christer Nordlund är professor i idéhistoria och ämnesföreträdare vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Boken Vetandets världar: Texter om vetenskap, kultur och historia är utgiven på förlaget h:ström – Text & Kultur.