"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-02-04

Idéverkstad för framtidens yrkeslärare

NYHET Skolminister Ibrahim Baylan är inledningstalare vid en konferens i Skellefteå den 8–9 februari om hur man ska hantera den befarade framtida bristen på yrkeslärare i gymnasieskolan.

Arrangörer är Myndigheten för skolutveckling, Umeå universitet, Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet samt Skellefteå kommun. De närmaste åren står gymnasieskolan inför ovanligt många pensionsavgångar samtidigt som stora elevkullar kommer att fylla skolorna. Den befarade lärarbristen kan komma att slå särskilt hårt mot yrkesprogrammen, eftersom medelåldern bland dessa lärare är relativt hög.

På konferensen, som har formen av en idéverkstad, får ett hundratal deltagare från skolan och olika branschorganisationer under två dagar möjlighet att samtala om hur lärarsituationen på yrkesprogrammen ser ut, och vad som kan göras för att öka rekryteringen av yrkeslärare.

Några exempel på frågor som kommer att tas upp:

  • Hur ska lärarutbildningarna hinna med att rekrytera och utbilda tillräckligt många yrkeslärare?
  • Vilka krav ska ställas på framtidens yrkeslärare när det gäller utbildning, yrkesroll i skolan och egen yrkeserfarenhet?
  • Hur kan kompetens från arbetslivet tillgodoräknas i lärarutbildningen?
  • Hur kan lärarutbildningarna och gymnasieskolan samverka med arbetslivet för att säkerställa en god yrkesutbildning?

– Vi hoppas att en bred dialog mellan skolan och arbetslivets olika organisationer ska bidra till att avvärja den kris som hotar yrkesprogrammen på grund av lärarbristen, säger generaldirektör Pia Enochsson, Myndigheten för skolutveckling.

Gerd Pettersson, utvecklingsledare, Regionalt Utvecklings Centrum, RUC, Umeå universitet berättar om hur Västerbotten tacklar problemet med den kommande lärarbristen.

– Kommunerna i Västerbotten har länge sett det kommande hotet angående brist på yrkeslärare. Detta utlöste ett intensivt samarbete med lärarutbildningarna vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Det gemensamma arbetet har bestått av rekrytering, validering och utbildning. Eftersom bristen på yrkeslärare också är ett nationellt bekymmer så ser vi det som ytterst angeläget att frågan diskuteras i ett nationellt forum som konferensen utgör.

Kontaktpersoner

Fredrik Wikström, undervisningsrådTel: 08-5277 8163
Mobil: 0734-19 81 63

Elisabeth Wallton, pressekreterareTel: 08-5277 8206Mobil: 0734-19 82 06
E-post: elisabeth.wallton@skolutveckling.se 

Gerd Pettersson, utvecklingsledare RUC, Umeå universitetTel: 090-786 63 83
E-post: gerd.pettersson@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg