"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-10

Idrottens himmel och helvete

NYHET Utbildningsradion har gjort en tredje säsong av dokumentärserien "Idrottens himmel och helvete", ett program som belyser olika aspekter av barn- och ungdomsidrott. Jenny Svender och Inger Eliasson, forskare vid Pedagogiska institutionen, medverkar i serien och bidrar med egna reflektioner och forskningsresultat.

Avsnitten lyfter olika problematiska sidor av idrotten, till exempel matchfixing, depression, jämställdhet, utanförskap och barnkonventionen. Programmets målgrupp är främst föreningsledare. Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har tillsammans med UR tagit fram samtalsplaner som stöd för utvecklingsarbete inom idrotten.

Normer och jämställdhet

I fjärde avsnittet medverkar Jenny Svender. Avsnittet handlar om könsnormer, vilka konsekvenser i form av begränsningar och möjligheter dessa får för de som deltar inom idrotten. Jenny är med i programmet som ”forskarrösten”, utifrån sitt forskningsområde genus, jämställdhet och idrott.

Direktlänk till avsnittet: https://urplay.se/program/218932-idrottens-himmel-och-helvete-jamstalldhet

Barnkonventionen

Programmet handlar om barnkonvention och emotionella övergrepp inom barn- och ungdomsidrotten vilket Inger Eliasson forskar om. Inger Eliasson berättar i programmet om resultat från egna studier och från internationell forskning som visar att barn inom idrotten inte har ett tillräckligt skydd från emotionella övergrepp som de har rätt till enligt barnkonventionen.

Programmet visar hur barn far illa inom idrotten trots idrottsrörelsens riktlinjer om att all idrottsverksamhet upp till 18 års ålder ska följa ett barnrättsperspektiv och att barnkonventionen i år blivit lag i Sverige.

Vidare visas exempel från idrottsföreningar på hur idrott kan bedrivas utifrån barns bästa och av barn själva. Programmet belyser hur sponsorer, kommunansvariga och ungdomar själva bestämmer sig för att bidra till förändring av barn- och ungdomsidrotten
.

Onsdag 16 decmeber, kl 22.30

Se avsnittet om Barnkonventionen på SVT.

SVT Play och UR Play

Serien sänds på onsdagskvällar i SVT och ligger på SVT Play: https://www.svtplay.se/idrottens-himmel-och-helvete
Programseriens säsong 1 och 2 finns på UR Play: https://urplay.se/

Kontakt

Jenny Svender

Jenny Svender
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 16

Inger Eliasson

Inger Eliasson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 12