Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Inger Eliasson

Inger Eliasson

Jag är universitetslektor och docent i pedagogik. Jag forskar särskilt om barn- och ungdomsidrott och undervisar i ämnen som idrottspedagogik, pedagogik samt Idrott och hälsa.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag forskar särskilt mycket om barn- och ungdomsidrott i ett pedagogiskt perspektiv. Det kan exempelvis handla om:

  • Idrottens barn, ledare och föräldrar
  • Att organisera och anpassa idrott till flickor och pojkar
  • Att sluta med idrott i tonåren
  • Föräldratränare och tränarbarn i lagidrott
  • Barnrättsperspektiv och övergrepp inom idrott
  • Negativt beteende mot unga domare
  • Fostrans-, genus- och generationsperspektiv
  • Hur maskulinitetsnormer kan ändras genom utbildning
  • Physical Literacy – om idrottande i ett livslångt perspektiv


Avslutade forskningprojekt (finansiär)
Organisation av barn i lagidrott - Innebandyns spelarutvecklingsmodell. (CIF)
Flickor som slutar med innebandy. (SIBF)
Barns perspektiv på barnperspektiv inom idrotten. (CIF)
Barnkonventionen ur barns och ledares perspektiv. (CIF)
Idrottsprofilerad utbildning och fotboll i grundskolan. (RF)
Specialidrottsförbunden och idrottslyftet. (RF)

Forskning och samverkan i filmformat

Därför slutar flickor idrotta
Vetenskapens värld - unik forskning om varför flickor slutar spela innebandy.
Se Pep-talks Change the game 2015
Läs rapporten

Så kan vi motivera barnen att komma till träningen
Inspelat vid Change the games aktivitetsdag i Umeå.

Barn, ledare och föräldrar i skilda idrottsvärldar
Inger Eliasson berättar om sitt avhandlingsarbete.

Barns perspektiv på barnrättsperspektivet
I videon berättar Inger Eliasson om Barnkonventionen och barns synsätt.

Att vara föräldratränare och tränarbarn i svensk barn- och ungdomsidrott
Inger presenterar resultaten av sitt forskningsprojekt i film av Centrum för idrottsforskning
Läs artikeln
Studiens resultat är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Sport, Education and Society 2018: https://doi.org/10.1080/13573322.2018.1528219

Vad är barns perspektiv på barnrättsperspektivet?
Föreläsning på Forskartorget Region Västerbotten.

Mer om området Idrottspedagogik

2020
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 99
Eliasson, Inger
2020
International Review for the Sociology of Sport, Sage Publications 2020 : 1-21
Eliasson, Inger; Johansson, Annika
2019
Sport, Education and Society, Taylor & Francis 2019, Vol. 24, (9) : 1006-1018
Eliasson, Inger
2019
In proceedings of 16th EASS Conference, Bø, 2019, Norway
Eliasson, Inger
2019
Sport for Life & Change the game 2019
Eliasson, Inger
2019
Förening för svensk beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning 2019
Eliasson, Inger
2019
Idrott och hälsa, Stockholm: Svenska idrottslärarföreningen 2019, (1) : 18-21
Eliasson, Inger; Lindkvist, Louise
2018
Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2018
Eliasson, Inger
2018
Centrum för idrottsforskning 30 års-jubileumskonferens: Idrottsforskning 2018 – för en hållbar barn- och elitidrott. Stockholm, 15-16 oktober 2018
Eliasson, Inger
2018
ISSA 2018 Abstracts: The 2018 annual conference international sociology of sport association, Lausanne: ISSA International Sociology of Sport Association 2018 : 80-80
Eliasson, Inger
2018
Idrottsforskning.se
Eliasson, Inger; Lindkvist, Louise
2018
Idrottsforskning.se
Eliasson, Inger; Lindkvist, Louise
2017
International Review for the Sociology of Sport, Sage Publications 2017, Vol. 52, (4) : 470-496
Eliasson, Inger
2017
Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2017
Eliasson, Inger
2017
The Values of Sport: between tradition and (post) modernity : the 14th European Association for Sociology of Sport Conference: abstract book : June 14-17, 2017, Prague, Czech Republic, Prague, Czech Republic: European Association for Sociology of Sport (EASS), Faculty of Physical Education and Sport, Charles University 2017 : 74-74
Eliasson, Inger
2017
European Journal for Sport and Society, Taylor & Francis 2017, Vol. 14, (3) : 244-264
Eliasson, Inger; Karp, Staffan; Wickman, Kim
2017
Sport policy in small states
Fahlén, Josef; Wickman, Kim; Eliasson, Inger
2016
ISSA 2016: Book of abstracts, European Association for Sociology of Sport (EASS), Faculty of Physical Education and Sport, Charles University 2016 : 50-50
Eliasson, Inger
2016
Sport in the City – Mobility, Urbanity and Social Change: 13th European Association for Sociology of Sport Conference: Book of Abstracts, Copenhagen: European Association for Sociology of Sport (EASS), University of Copenhagen, Department of Nutrition, Exercise and Sport 2016 : 69-70
Eliasson, Inger
2016
Förening för svensk beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning, SVEBI 2016
Eliasson, Inger
2016
Sport in the City – Mobility, Urbanity and Social Change: 13th European Association for Sociology of Sport Conference : Book of Abstracts, Copenhagen: University of Copenhagen, Department of Nutrition, Exercise and Sport 2016 2016 : 83-83
Söderström, Tor; Eliasson, Inger; Ferry, Magnus; et al.
2015
European Journal for Sport and Society, Bern: Institut für Sportwissenschaft, Universität Bern 2015, Vol. 12, (2) : 187-214
Eliasson, Inger
2015
Proceedings of 12th European Association for Sociology of Sport, EASS Conference, Sport, unity & conflict, Dublin, 2015, Ireland.
Eliasson, Inger
2015
Idéer för idrottsutveckling, Stockholm: Sisu idrottsböcker 2015 : 159-176
Eliasson, Inger; Ferry, Magnus
2015
20th Annual Congress of the European college of Sport Science, 24-27 June 2015, Malmö - Sweden: Book of Abstracts, European College of Sport Science 2015 : 440-441
Eliasson, Inger; Johansson, Annika
2015
International Journal of Sport Policy and Politics, London: Routledge 2015, Vol. 7, (3) : 391-406
Fahlén, Josef; Eliasson, Inger; Wickman, Kim
2015
Idéer för idrottsutveckling, Stockholm: SISU idrottsböcker 2015 : 45-60
Karp, Staffan; Eliasson, Inger
2014
Umeå: Idrottshögskolan, Umeå universitet 2014
Eliasson, Inger
2014
Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2014
Eliasson, Inger
2014
Förening för svensk beteendevetenskaplig idrottsforskning, SVEBI, forsknings- och utbildningskonferens 2014, Kristianstad, Sweden
Eliasson, Inger
2014
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 91
Eliasson, Inger; Johansson, Annika
2014
Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 2014
Renström, Anna; Eliasson, Inger; Karp, Staffan
2014
Swedish Journal of Sport Research, Svebi, Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning 2014, Vol. 1, (1) : 110-137
Wickman, Kim; Löfgren, Kent; Eliasson, Inger; et al.
2013
Sociology and Sport in Face of New Challenges: The 10th European Association for Sociology of Sport Conference, Cordoba: EASS European Association for Sociology of Sport 2013 : 54-54
Eliasson, Inger
2013
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Stockholm: Centrum för Idrottsforskning 2013, Vol. 22, (4) : 38-40
Söderström, Tor; Bäck, Thomas; Eliasson, Inger; et al.
2012
Sport in globalised societies : Changes and challenges: Book of Abstracts : 9th conference of the European Association for Sociology of Sport, EASS European Association for Sociology of Sport 2012 : 136-136
Eliasson, Inger
2012
Förening för svensk beteendevetenskaplig idrottsforskning 2012
Eliasson, Inger; Ferry, B. Magnus
2012
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Stockholm: Centrum för idrottsforskning (CIF) 2012, Vol. 21, (1) : 33-37
Eliasson, Inger; Ferry, Magnus; Olofsson, Eva
2012
Stockholm: Riksidrottsförbundet 2012
Eliasson, Inger; Ferry, Magnus; Olofsson, Eva
2012
Book of Abstracts: 9th Conference of the European Association for Sociology of Sport, Waxmann Verlag 2012 : 44-44
Fahlén, Josef; Wickman, Kim; Eliasson, Inger
2012
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Centrum för Idrottsforskning 2012, Vol. 21, (1) : 42-45
Karp, Staffan; Eliasson, Inger; Fahlén, Josef; et al.
2012
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2012, Vol. 21, (3) : 11-14
Wickman, Kim; Karp, Staffan; Eliasson, Inger; et al.
2011
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2011, Vol. 20, (1) : 29-33
Eliasson, Inger
2011
People in motion - bridging the local and global: The 8th European Association for Sociology of Sport Conference, Umeå: Department of Education, Umeå University 2011 : 177-177
Eliasson, Inger
2011
För barnets bästa – en antologi om idrott ur ettbarnrättsperspektiv, Stockholm: SISU Idrottsböcker 2011 : 111-128
Eliasson, Inger
2011
Soccer & Society, London: Frank Cass 2011, Vol. 12, (6) : 820-833
Eliasson, Inger