Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 20 jun, 2018

Idrottshögskolan utlyser medel

NYHET Utlysningarna är en del av Idrottshögskolan vid Umeå universitets satsning på resurser för forskning inom det idrottsvetenskapliga området. Behörig att söka är den som har anställning vid Umeå universitet som professor, universitetslektor, universitetsadjunkt, forskarassistent, biträdande lektor, forskare eller doktorand.

Idrottshögskolans styrelse fattade beslut 2015-12-02 om att avsätta

  • 100 000 kr i konferens- och resebidrag för deltagande i nationella eller internationella idrottsrelevanta forskningskonferenser eller symposier
  • 1 200 000 kr för att stimulera till idrottsvetenskaplig forskning
  • 400 000 kr för att stimulera forskare till idrottsvetenskaplig forskning
  • minst 500 000
    kr för att stimulera idrottsforskare till vetenskaplig publicering

som en del av Idrottshögskolans satsning på resurser för forskning inom det idrottsvetenskapliga området.

Utlysningar och ansökan

Utlysning av rese- och konferensbidrag inom det idrottsvetenskapliga
området
Ansökningstiden är löpande under 2016.

Utlysning av medel för att skriva forskningsansökningar inom det idrottsvetenskapliga området
Sista ansökningsdag 14 februari 2016. Sent inkomna ansökningar kommer inte att behandlas. 

Utlysningar för medel för att skriva forskningsansökningar inom det idrottsvetenskapliga området.
Sista ansökningsdag är den 14 februari 2016. Sent inkomna ansökningar kommer inte att behandlas.

Utlysningar av medel för forskning inom det idrottsvetenskapliga området
Sista ansökningsdag är den 1 mars 2016. Sent inkomna ansökningar kommer inte att behandlas.
 

Vid frågor kontakta:
Tor Söderström, Föreståndare Idrottshögskolan
Taru Tervo, Forskningssamordnare Idrottshögskolan

Redaktör: Anna-Karin Eriksson