"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-22

Idrottslabbet och Idrottshögskolan värdpar för Höstmöte med temat hälsa

NYHET Höstmöte arrangeras av Svensk förening för tester inom idrott och hälsa i Umeå med temat Hälsa under dagarna 30 november-1 december. Värd för mötet är Idrottslabbet i samverkan med Idrottshögskolan.

Svensk Förening för tester inom idrott och hälsa bildades 2014. Föreningen ska verka för utveckling och kvalitetssäkring av tester samt metoder som används i testlabb runto om i Sverige.

Under dagarna 30 november till 1 december arrangeras Höstmöte för föreningen i Umeå. Värdar för mötet är Idrottslabbet och Idrottshögskolan vid Umeå universitet.

Program

Torsdag 30 november

9:30-10:15Registrering, kaffe och besök i Idrottslabbet
10:15-10:30Idrottshögskolan hälsar välkomnaPernilla Eriksson
10:30-11:45Dragonskoleprojektet
En prospektiv studie på förändrigar i kroppskomposition och isokinetisk muskelstyrka samt incidens av idrottsskador bland 300 idrottsgymnasieelever
Per Jonsson & 
Michael Svensson
11:45-13:15Lunch
13:15-13:45Mens och prestation
Hur ska kvinnor lägga upp träningen utifrån mensen och få en hälsosam prestationsutveckling
Lisbeth Wikiström-Frisén
13:45-14:15Mikrobiataprojektet (en pilotstudie)
Mätning av vilometabolism, kroppssammansättning och bakteriesammansättning hos överviktiga före och efter lågkaloridiet
Andreas Hult
14:15-15:15Hjärnskakning
Risker efter hjärnskakning och tester för återhämtningskontroll
Anna Nordström
15:15-15:45Kaffe och smörgås
15:45-17:45Studiebesök: HAI-projektet
Karläggning av hälsan hos 70-åringar
Anna Nordström
19:00Middag på Hunger och Törst (Vasagatan 1)


Fredag 1 december

9:00Samling och mingel
9:30- 10:30Föreningsinformation
Medlemsinfo, hemsida, ackreditering
Mats Engström
10:30-11:45Kaffe och smörgås
10:45-12:00Vad kan DXA:n mäta och hur tolkar man resultatet?Anna Nordström & Jesper Marmstad
12:15-13:30Lunch
13:30-15:00DXA fortsättning
Workshop
Anna Nordström & Jesper Marmstad
15:00Avslutning

Frågor gällande konferensen Höstmöte välkomnas till:

Roger Andersson, 070-660 40 53
Mikael Therell, 070-231 86 44

Redaktör: Anna-Karin Eriksson