"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-09

Idrottsstudenter har möjlighet att delta i Change the game 2015

NYHET Den 26 september 2015 genomförs projektet Change the Game för andra gången i Umeå. Idrottsstudenter vid Umeå universitet har möjlighet att delta som funktionärer i arrangemanget och samtidigt skapa sig möjligheter till ett bredare nätverk inom idrotts Umeå.

Change the game 26 september

Förra året sjösattes satsningen Change the game, ett Sverigeunikt initiativ för att få alla barn att tycka att det är roligt med idrott. Omkring 3 000 Umeåbor deltog vid fjolårets aktivitetsdag som vände sig till barn, föräldrar och ledare. Den 26 september 2015 genomförs projektet Change the Game för andra gången i Umeå. Årets arrangemang flyttar till Nolia för att göra plats för ännu fler deltagare och utgår från barnens perspektiv med temat ”Idrott på barnens villkor”. Upplägget för aktivitetsdagen tar avstamp från barnens perspektiv istället för att utgå vuxnas barnperspektiv. På så sätt ska ännu bättre förutsättningar skapas för att få alla barn att tycka idrott är kul.

Barn väljer idag att sluta allt tidigare med idrott och övergå till inaktivitet. Enligt Riksidrottsförbundet är elitsatsningar i unga år, toppning och specialisering är några av de faktorer som bidrar till detta. Change the game är en plattform som ska förändra attityden och öka kunskapen kring barn och ungdomars idrottande. En korsbefruktning av Balticgruppens olika sponsorskap och samarbeten med SISU Idrottsutbildarna, Umeå kommun och Idrottshögskolan vid Umeå Universitet för att möjliggöra hjälp till självhjälp för Umeås föreningar, ledare och föräldrar.

– En stor nyhet i år att Umeå kommun och SISU Idrottsutbildarna fått möjlighet att bjuda in alla idrottsföreningar i Umeå att medverka under Change the games aktivitetsdag. Det här innebär att vi hoppas att få se en stor bredd på idrotterna som provas på men också förstås att det i sig leder till en ökad dialog med föreningarna om de frågor som vi brinner för, säger Andreas Hermansson som är ansvarig för Change the game hos Balticgruppen.

Change the game går ut på att sprida ett nytt tankesätt kring barns idrottande. Kunskapen kommer från forskning inom området och slutmålet är att alla barn ska tycka att det är roligare att sporta, leva ett längre och friskare liv och som bonus öka sina chanser att bli riktigt bra i sport på sikt. TV4-profilen Suzanne Sjögren kommer tillsammans med Ola Svensson från SISU Idrottsutbildarna att vara dagens moderatorer. Stjärnjakten som är en allsidig, lekfull, åldersanpassad övningsbana för barn 7–12 år leds av armbryterskan Heidi Andersson och Johan Andreasson (SISU Idrottsutbildarna). Barn och ungdomar får under dagen chansen att prova på nya träningsformer sida vid sida med sina idoler, samtidigt som föräldrar och ledare får ta del av den senaste forskningen kring hur vi bäst tar hand om barnens talang och hälsa genom flertalet föreläsningar och seminarier av ledande personer inom området.

Idrottsstudenter har möjlighet att delta som funktionärer i projektet

Idrottshögskolan kommer även i år att vara en samarbetspart i Change the game. Vi behöver ca 15-20 studenter som hjälper till vid Information/registrering/undersökning (vid de båda ingångarna) samt ca 15-20 studenter som Gruppledare i Stjärnjakten (övningsbanan för barn i åldrarna 7-12 år).

Du som student behöver delta på;

  • Uppstartsmöte, någon kväll 21-24/9 (tid och plast meddelas senare)
  • Förberedelser fredag em. den 25/9 med information, genrep och etablering av arenainnehåll
  • genomförande lördag 26/9, start 8.00, event 9-16.00 och efter det av etablering.

Studenter som deltar som funktionär i arrangemanget kommer att få fina intyg. Det är vidare en unik tillfällighet att praktiskt få tillämpa delar av det som du lär dig på din utbildning.

Önskar du ställa upp som funktionär kontaktar du Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare för Idrottshögskolan. Meddela vilken uppgift du önskar och vilket idrottsrelaterat program du läser. Principen först till kvarn gäller……..

Mer detaljinformation kommer att skickas ut till er som anmäler ert intresse.

Ta chansen och skaffa dig en bra erfarenhet av att delta på detta arrangemang, du får samtidigt möjligheten till att skapa dig ett bredare nätverk inom idrotts Umeå!
Vi frågor kontakta Pernilla Eriksson, via mail eller telefon 090 – 786 55 29.

Läs mer om Change the game

Alla barn ska tycka det är kul att idrotta

Redaktör: Anna-Karin Eriksson