Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-18

Industrimannen Carl Bennet finansierar medicinsk forskning vid Umeå universitet

NYHET En ny professur i medicinsk teknik och stöd till forskning inom förebyggande av hjärt-kärlsjukdom, samt thoraxkirurgi vid Umeå universitet. Det blir möjligt tack vare finansiering från industrimannen Carl Bennet.

– Det är väldigt glädjande att Umeå universitet får dessa medel, eftersom de ger oss möjlighet att skapa en helt ny plattform för forskning på det medicintekniska området, ett område där vi är på stark frammarsch. Samtidigt kan vi förstärka den position vi har och ge ytterligare drivkraft till den forskning vi bedriver om hjärt-kärlsjukdomar, säger Anders Bergh, dekan vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet.

Det avtal som Carl Bennet, via företaget Carl Bennet AB, har skrivit med Umeå universitet består av två delar. Den ena avser finansiering av en professur i medicinsk teknik, kallad Carl Bennet ABs professur i medicinsk teknik, som uppgår till 1 miljon kronor per år under fyra år. Efter avtalstidens utgång ska professuren till hälften finansieras av Västerbottens läns landsting och hälften av Umeå universitet.

Den andra delen går till forskning för förebyggande av hjärt-kärlsjukdom, samt till forskning inom thoraxkirurgi. Under 2014 kommer världens största randomiserade interventionsstudie inom programmet, VIP-VIZA, att rulla igång, inom det sjukdomsförebyggande programmet Västerbottens Hälsoundersökningar. I denna studie ska man undersöka de stora halskärlen hos cirka 3 000 studiedeltagare med hjälp av ultraljudsteknik för att upptäcka åderförkalkningsförändringar.

När det gäller forskning inom thoraxkirurgi ska medel från Carl Bennet AB gå till utveckling av vetenskapliga aktiviteter, bland annat genom att rekrytera en vetenskapligt aktiv och högt ansedd thoraxkirurg som mentor och handledare. Fokus för forskningen kommer att ligga på kirurgisk teknik, perfusion med hjärt-lungmaskin, hemodynamisk assistans, thoraxanestesi och intensivvård.

För finansiering av den andra delen går Carl Bennet AB in med ytterligare 1 miljon kronor per år i fem år.

– Den forskning vid Umeå universitet som vi nu får möjlighet att stödja är unik och kommer att vara till gagn både för Umeå universitet och för svensk medicinteknisk industri. Forskningen kommer att ge oss viktiga kunskaper som är helt avgörande för utveckling av framtidens tekniska lösningar när det gäller monitorering, diagnos- och behandling, inom olika sjukdomsområden, säger Carl Bennet.

För mer information, kontakta gärna:Anders Bergh, dekan, Medicinska fakulteten, Umeå universitetTelefon: 070-609 04 07E-post: anders.bergh@umu.se
 

Redaktör: Mattias Grundström Mitz