Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 13 jun, 2017

Infektionsutmaningar ­lockar toppforskare till Umeå universitet

NYHET Måndag den 19 juni kommer världsledande infektionsforskare till Umeå för att bland annat diskutera förändrade spridningsmönster av infektioner och antibiotikaresistens. Symposiet är det andra i en serie av jubileumssymposier med anledning av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses 100-års jubileum.

Infektionssjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till sjukdom och död i världen. Internationell forskning om infektioner fokuserar alltmer på olika smittämnens specifika verkningsmekanismer och hur de kan motverkas av värdorganismens försvarsstrategier. Ny kunskap lägger grunden för utveckling av nya och bättre antimikrobiella strategier för att förebygga och behandla infektionssjukdomar.

Under jubileumssymposiet i Umeå kommer inbjudna experter att lyfta aktuella exempel från infektionsforskningen. De kommer också att medverka i en paneldiskussion där de utbyter idéer om hur vi ska möta framtida utmaningar kopplade till infektioner.

– Infektionssjukdomar är ett område där forskningen vid Umeå universitet har en mycket stark ställning. Utmaningarna är dock många och det är angeläget att tackla problematiken, exempelvis den ökade förekomsten av vissa infektioner, men också det hot som antibiotikaresistens utgör. Därför ska det bli väldigt spännande att under symposiet få lyssna till några av världens ledande forskare på området, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som är en av Europas största privata forskningsfinansiärer, fyller 100 år under 2017 vilket bland annat uppmärksammas genom sex vetenskapliga symposier runt om i landet.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har under sina första 100 år anslagit sammanlagt 24 miljarder kronor till svensk forskning. Av dessa har 1,7 miljarder kronor gått till Umeå universitet och SLU i Umeå, varav 1,2 miljarder kronor de senaste 10 åren.

Sedan 2011 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utsett 5 Wallenberg Scholars, 13 Wallenberg Academy Fellows och en Clinical Scholar vid Umeå universitet och SLU i Umeå samt beviljat 15 projektanslag.

– Det är mycket värdefullt för oss att kunna erbjuda goda ekonomiska villkor för toppforskare, som bidrar till ny kunskap i forskningens frontlinje. Stiftelsen har under årens lopp gett oss signifikanta anslag till projekt och till Wallenberg Scholars, vilket varit centralt för att kunna etablera och bedriva forskning med högsta kvalitet, säger Peter Högberg, rektor vid SLU.

Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, kommer tillsammans med verkställande ledamot Göran Sandberg att delta i jubileumsseminariet vid Umeå universitet.

– Forskning inom infektionsområdet är oerhört angelägen och hotet om antibiotikaresistens understryker det ytterligare. Den forskning som Stiftelsen är med och finansierar ska vara av internationell toppklass och dessutom landsgagnelig, det vill säga främja utvecklingen av Sverige. Det tycker vi att de satsningar vi sett vid Umeå universitet och SLU gör, och vi är säkra på att den bidrar till att sprida ny kunskap, konstaterar Peter Wallenberg Jr.

Symposiet i Umeå riktar sig till infektionsforskare på högsta vetenskapliga nivå. Journalister är välkomna att delta och intervjua forskare samt Peter Wallenberg Jr och Göran Sandberg vid Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Program för jubileumssymposiet

För mer information om jubileumssymposiet, vänligen kontakta:Bernt Eric Uhlin, vetenskaplig koordinator för jubileumssymposiet vid Umeå universitet, professor i medicinsk mikrobiologi vid Institutionen för molekylärbiologi och föreståndare vid The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS.Telefon: 090-785 67 31
E-post: bernt.eric.uhlin@umu.se

Mattias Grundström MitzPresschef, Umeå universitetTelefon: 070-610 08 05
E-post: mattias.mitz@umu.se

Olof BergvallKommunikatör, presskontakt, SLUTelefon: 072-236 29 15
E-post: olof.bergvall@slu.se

För intervjuer med Peter Wallenberg Jr och Göran Sandberg:Carina DahlbergKnut och Alice Wallenbergs StiftelseTelefon: 070-273 68 50
E-post: carina.dahlberg@wfab.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz