Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 12 nov, 2014

Informatik firar 20 år

NYHET Institutionen för informatik vid Umeå universitet firar 20-årsjubileum den 14 november i MIT-huset, med återblickar från alumner och professorer – och utblickar mot ett ämne i förändring.

Vid institutionen Informatik arbetar forskare och studenter med en av de största samhällsomvandlande förändringarna i modern tid. Genom digitaliseringen och datorernas insteg i arbetsliv och människors vardag skapas helt nya förutsättningar för hela samhället. Det är en utveckling som Informatik adresserar – både i den forskning som bedrivs, såväl som i Informatiks utbildningsprogram.

– Intresset för samhällets digitalisering är stort. Hos oss har vi ökat vår IT-forskning med 400 procent på 20 år sett i ekonomiska termer. Under dessa 20 år har detta arbete resulterat i över 500 vetenskapliga publikationer. Den snabba samhällsutvecklingen som följt av digitaliseringen har också avspeglats i vårt växande utbildningsutbud. Vi har gått från ett utbildningsprogram år 1994 till totalt fem program idag inkluderat tre grundutbildningsprogram och två program på avancerad nivå. I höst har vi också rekryterat fyra nya doktorander, alla med fokus på ”samhällets digitalisering”, säger professor Mikael Wiberg, prefekt för Informatik. 

Firandet av Informatiks 20-årsjubileum kommer att ge en återblick på de många sätt som institutionen varit framgångsrik inom forskning, utbildning och samverkan med övriga samhället. Under dagen får deltagarna möjlighet att lyssna på och bidra till intressanta diskussioner kring ämnets utveckling och samhällets digitalisering tillsammans med tidigare anställda, studenter, lärare, professorer och alumner från Informatik, ta del av spännande utställningar och bläddra i Informatiks jubileumsbok. Dagens sista programpunkt berör framtiden och nästkommande steg i samhällets digitalisering.

Se hela programmet på:
http://www.informatik.umu.se/digitalAssets/152/152434_program.pdf

Tid: 14 november, 09.30 – 16.30
Plats: MIT-huset, Ljusgården, Umeå universitet

För mer information, kontakta gärna:

Mikael Wiberg, prefektTel. 070-662 10 70
E-post: mikael.wiberg@informatik.umu.se

Redaktör: Eva Stoianov