"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-23

Information gällande opt-out inför uppdatering av DiabNorr-registret.

NYHET Information till deltagare med diabetes som deltagit i Västerbottens hälsoundersökningar eller Monica-studien

Diabetesregistret DiabNorr är ett kvalitetsregister vars syfte är att studera förekomsten av diabetes, förändring över tid av sjukdomen, hur vanliga komplikationerna till diabetes är samt identifiera potentiellt nya orsaker till sjukdomens uppkomst och dess komplikationer.

DiabNorr baseras på deltagare i Västerbottens hälsoundersökningar och Monica-studien som har deltagare från både Norrbotten och Västerbotten. I DiabNorr inkluderas uppgifter som endast berör diabetessjukdomen och dess komplikationer. Genom analys av blodprover som donerats i samband med Västerbottens hälsoundersökningar och Monica kan vi identifiera nya markörer för att insjukna i diabetes eller markörer för utveckling av komplikationer till sjukdomen.


Vi avser nu att uppdatera DiabNorr genom att samköra deltagare i VHU från 2009-2019 med Regionen Västerbottens och Region Norrbottens datajournal, Nationella diabetesregistret samt Socialstyrelsens läkemedelsregister för att på så sätt identifiera nytillkomna personer med diabetes. Vi kommer därefter att samköra de som identifierats med diabetes med Socialstyrelsens patientregister och dödsorsaksregister för att inhämta uppgifter vilka diabeteskomplikationer och diabetesrelaterade dödsorsaker som förekommit. Slutligen kommer den identifierade gruppen att samköras mot Region Västerbottens och Region Norrbottens datalager för att inhämta uppgifter som rör behandlingen av diabetes såsom uppgifter om blodglukos, blodlipider, blodtryck mm.

Om du inte vill ingå i DiabNorr så har du möjlighet att avanmäla ditt deltagande genom att kontakta den ansvarige för DiabNorr, professor Olov Rolandsson.

Kontakt