"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-16

Ingwar Åhrén In Memoriam

NYHET Den 9 oktober gick Ingwar Åhrén, tidigare ordförande för Vaartoe/CeSam:s styrelse, bort efter en tids sjukdom. Han blev 71 år.

Ingwar Åhrén växte upp i fjällbyn Nåara/Härbergsdalen i Strömsunds kommun.

Ingwar Åhrén var under lång tid och på många sätt en central person inom det samiska samhället, och har verkat inom både politik, kultur och forskning. Inom det politiska området har han haft en framträdande position i flera olika sammanhang. Han var med vid bildandet av Sáminuorra, han var ordförande för Svenska Samernas Riksförbund 1990-1994 han var Sametingets förste styrelseordförande 1993-1997 och han har varit engagerad i World Council of Indigenous Peoples.

Ingwar Åhrén var även starkt engagerad i främjandet av samisk kultur, bland annat hade han en central roll i bildandet av Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum.

I sin forskargärning berörde Ingwar Åhrén en rad olika områden, bland annat samernas historia, Frostvikensamernas vinterflyttningar, tvångsförflyttningarna av renskötare från Karesuandoområdet samt renmärken.

Inom Vaartoe/CeSam kommer Ingwar Åhrén inte minst att bli ihågkommen för sitt långa, uppskattade och framgångsrika ordförandeskap för Vaartoe/CeSam:s styrelse. Han satt som ordförande under perioden 2006-2014, och har genom sin öppenhet, breda kompetens, nyfikenhet och pondus haft stor betydelse för uppbyggnaden och utvecklingen av verksamheten inom Vaartoe/CeSam.

Det är en stor samisk röst som nu tystnat, en röst som kommer att saknas.

Redaktör: Åsa Össbo