Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 15 maj, 2017

Inledning av GenusJubel 2017-2018

NYHET Tisdagen 9 maj inleddes evenemanget GenusJubel 2017-2018 med seminariet ”Elefanten i rummet: 30 år av genusvetenskaplig forskning vid Umeå universitet”, med efterföljande jubelmingel i UCGS:s lokaler.

GenusJubel är ett gemensamt firande med tre medverkande jubilarer. Kvinnovetenskapligt forum som invigdes för 30 år sedan, Genusforskarskolan som startade upp sin verksamhet för 15 år sedan samt Umeå centrum för genusstudier som bildades för 10 år sedan vill genom sitt firande dels uppmärksamma universitetets feministiska forskning och genusstudier och dels under året bjuda in till en rad spännande aktiviteter.
GenusJubel inledde sitt firande med seminariet Elefanten i rummet: 30 år av genusvetenskaplig forskning vid Umeå universitet. Annelie Bränström Öhman, studierektor för Genusforskarskolan, hälsade välkommen och gav en kort tillbakablick över de senaste 30 åren. Därefter följde tre samtal omkring genusvetenskaplig forskning utifrån lite olika perspektiv.Först ut var Annelie Bränström-Öhman och Helene Brewer före detta student på Kvinnovetenskapligt forums kurser i makt och kön. Fokus för deras samtal var utbildningens betydelse, inte minst för arbetslivet. Helene minns genusstudierna i de gamla paviljongerna som en emancipatorisk tid och kunskaperna har hon haft stor nytta av som jämställdhetspraktiker.Britta Lundgren som ansvarade för uppbyggandet av Genusforskarskolan och var dess första föreståndare åren 2000–2006 samtalade därefter med Kerstin Edin, Institutionen för omvårdnad, den första av Genusforskarskolans doktorander som disputerade inom ämnet folkhälsa och klinisk medicin. De uppskattar särskilt den tvärvetenskapliga miljön som uppstod, som både lett till ökad förståelse för olika slags forskning och samarbeten mellan olika discipliner.Umeå centrum för genusstudier kom att bli värdorganisation för det stora forskningsprogrammet Challenging Gender (2007-2011). Forskningsprogrammet som leddes av Britta Lundgren var tvärvetenskapligt och bestod av fem teman. Deltagande forskare från alla teman träffades regelbundet och fick med sina olika forskningsbakgrunder, diskutera, problematisera och utmana forskningen inom sitt eget eller andras tema. UCGS var tillsammans med Challenging Gender en av tre forskningsmiljöer i Sverige som då tilldelades Vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence.
Det sista samtalet var mellan Ann Öhman, professor i genusvetenskap och vetenskaplig ledare för UCGS och Katarina Hamberg, professor i allmänmedicin, som bland annat forskat om orsaker till särbehandling i vården på grund av kön. Både Ann och Katarina var aktiva forskare inom forskningsprogrammet Challenging Gender. Liksom tidigare talare pratade de om vikten av tvärvetenskap, synen på genusforskningen under de här åren och kopplingen till ”Elefanten i rummet”.
Eftermiddagen avslutades med festligt mingel i UCGS:s lokaler, med fortsatta samtal och kära återseenden.