"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-09-20

Internationell forskarkonferens om ledarskap och etik i skolan

NYHET Den 21-24 september arrangeras en internationell konferens för skolledare vid Umeå universitet. I fokus är etiskt, uthålligt och hållbart ledarskap i skolans värld, och flera världsledande forskare inom området kommer att delta.

Konferensen är den femtonde i ordningen och arrangeras i år för första gången i Sverige, med Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet som arrangör. Årets tema Ethics, Resilience, and Sustainability: Elements of Learning Focussed School Leadership har lockat 225 forskare, rektorer, skolchefer och myndighetspersoner, varav cirka 80 personer kommer från andra länder.

En av huvudtalarna, Robert Starrat, Boston College (USA) kommer att tala om rättvisa, omtanke och kritik inom området skolledarskap, medan Paul T. Begley, Nipissing University (Kanada) tar upp olika tillvägagångssätt för att få ett hållbart ledarskap inom skolan. Det tredje huvudspåret inleds av Christopher Day, University of Nottingham (England), som understryker hur viktigt det är att skolledare efter en motgång eller större förändring, snabbt kan återhämta sig och återfå sin styrka och sitt engagemang.

Bakom konferensen står Center for the study of School Leadership and Ethics (CSLE). Centrets sex noder finns i Kanada, USA, Australien, Hong Kong och i Sverige, där noden är Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet. Centrets syfte är att stödja och sprida teorier, forskning och utbildning om ledarskap och etik.

Mer information om konferensen

Konferensprogram

För mer information, kontakta gärna:Universitetslektor Helene ÄrlestigCentrum för skolledarutvecklingUmeå universitetTel: 090-786 6223, 070-256 4556
E-post: Helene.Arlestig@pol.umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall