Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 04 apr, 2016

Internationell konferens om livsfrågor i forskning och utbildning

NYHET Den 27-29 oktober 2016 äger konferensen "Människors livsfrågor i forskning och undervisning" rum i Sigtuna.

Hur kan arbetet med barns och ungas livsfrågor i förskola och skola iscensättas idag och vilka framtidsmöjligheter finns? Dessa frågor ställs mot bakgrund av den forskning som växte fram från och med 1970-talet som uttryck för en livsfrågepedagogik där barns och ungas existentiella och etiska frågor ställdes i centrum.

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap är medarrangör till konferensen som äger rum i Sigtuna den 27-29 oktober 2016, under medverkan av svenska och internationellt kända forskare i fältet.

Förslag på papers tas emot till och med den 1 maj.

Mera information:

Konferensens hemsida

Vill du vet mera, kontakta gärna:

Karin Sporre
E-post: karin.sporre@umu.se
Telefon: 090-786 64 58

Redaktör: Maja Bonta