"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-08-24

Internationell vetenskapshistorisk workshop

NYHET Den 26–27 augusti äger en internationell vetenskapshistorisk workshop rum vid Umeå universitet. Temat är "vetenskapliga institutioner i fält", såsom marina och arktiska forskningsstationer, botaniska trädgårdar och forskningsfartyg.

Syftet är att undersöka hur de har etablerats och fungerat och vilken betydelse de haft för utvecklingen av kunskap om natur och miljö i ett lokalt och globalt perspektiv.

– Fältforskningsstationer fungerar som noder eller länkar mellan naturen å ena sidan och universitet och andra centrala kunskapsorganisationer å den andra. Deras uppgift har varit att bistå vetenskapen, men de har formats av sociala och ekonomiska omständigheter och även haft en vidare kulturell betydelse, berättar Helena Ekerholm och Christer Nordlund, båda institutionen för idé- och samhällsstudier.

– Uppgiften för denna workshop är att bidra till en djupare förståelse av dessa växelverkande processer.

Workshopen arrangeras av forskargruppen Vetenskaps-, teknik- och miljöstudier vid Umeå universitet tillsammans med Centrum för vetenskapshistoria vid Kungl. Vetenskapsakademien.

Arrangemanget finansieras av Göran Gustafssons Stiftelse.

Kontakt:

Helena Ekerholm, helena.ekerholm@umu.se, 090-786 99 83

Christer Nordlund, christer.nordlund@umu.se, 090-786 97 33

Redaktör: Per Melander