"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-07

Internationellt ledande demensforskare prisas

NYHET Bengt Winblad, professor vid Karolinska institutet, tilldelas Wajlit och Eric Forsgrens pris till framstående Alzheimerforskare 2010. Priset delas ut vid Umeå universitets årshögtid den 23 oktober.

Bengt Winblad, professor vid Karolinska institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, är en internationellt ledande demensforskare. Hans vetenskapliga verksamhet uppvisar en oerhörd bredd och spänner ifrån cellbiologi över epidemiologi till omvårdnad.

¬– Winblad var först i världen med att visa att Alzheimers sjukdom åtföljs av förändringar i flera av hjärnans signalsubstanser, berättar professor Lars Nyberg, ordförande i priskommittén.

En annan viktig upptäckt av Winblad var att en släkt i Hälsingland bar på en genetisk mutation som ledde till tidigt insjuknande i Alzheimers sjukdom. Denna upptäckt banade väg för djurstudier som ökade förståelsen för mekanismerna bakom de plack- och nervcellsförändringar som är de viktigaste patologiska tecknen i hjärnan hos Alzheimerpatienter.

– Bengt Winblad ledde också den första läkemedelsbehandlingsstudien som gav positiva resultat på gravt dementa patienter. Han har också initierat flera befolkningsstudier som identifierat både riskfaktorer och skyddsfaktorer för Alzheimers sjukdom, förklarar Nyberg.

Även när det gäller omhändertagande har Bengt Winblads forskningsinsatser spelat en viktig roll. Han har bland annat kartlagt de faktorer som karaktäriserar en god omvårdnad av den demente individen.

Bengt Winblad föddes 1943 i Borlänge. Han tog läkarexamen vid Umeå universitet 1971 och disputerade där 1975. Från 1982 var han professor i geriatrik vid Umeå universitet och etablerade den geriatriska universitetskliniken och dess forskning. 1987 flyttade han till Stockholm för att också där etablera geriatriken som akademiskt ämne. Han är fortfarande verksam som professor vid Karolinska institutet
och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Bengt Winblad har publicerat över 1 000 vetenskapliga artiklar och handlett fler än 150 doktorander. Hans forskning har uppmärksammats internationellt i många sammanhang och han har erhållit ett stort antal priser. Ett årligt forskarpris i hans namn har instiftats av Alzheimer Association i USA.

Waijlit och Eric Forsgrens pris till framstående Alzheimerforskare tilldelas den forskare verksam vid svenskt lärosäte som bedöms ha svarat för särskilt framstående insatser när det gäller forskning om Alzheimers sjukdom.

Prissumman, 100 000 kronor, delas ut årligen under fem år med början 2010 till och med 2014. Priset delas ut i form av ett stipendium direkt från prisets grundare Eric Forsgren. Prisutdelningen sker vid Umeå universitets årshögtid.Kontaktpersoner:Professor Lars Nyberg, ordförande i priskommittén
E-post: Lars.Nyberg@diagrad.umu.seTel: 090-786 64 29
Mobil: 070-609 27 75

Bengt Winblad, professor, överläkare, Karolinska institutet
Mobil: 070-632 67 71

Mer om årets årshögtidwww.umu.se/om-universitetet/hogtider/arshogtiden/arets-arshogtid/

Redaktör: Carina Dahlberg