"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-07

Intresseanmälan koordinator inom PREDICT

NYHET Välkommen att söka uppdraget som koordinator inom infrastrukturen för precisionsmedicin, inom PREDICT. Ansök senast den 1 november.

Är du intresserad av att studera biomarkörer i blodprov som kan hjälpa till att hitta sjukdom tidigt, speciellt inom områden där vi kan påverka sjukdomsförloppet genom tidig upptäckt och behandling, som cancer, hjärtkärlsjukdom, neurologiska sjukdomar och diabetes?

Letar du kanske specifikt efter biomarkörer för en grupp av individer inom en sjukdom som har dålig prognos, t.ex. prostatacancer?

Vill du undersöka biomarkörers förändring över tid innan diagnos och lära mer hur sjukdomar uppkommer, kanske genom att tillämpa matematik, algoritmer och visualiseringsverktyg?

Arbetar du med att finna nya mål för prevention och behandling, inom exempelvis svåra sjukdomar, som hjärntumörer, ALS eller svåra infektioner där vi har idag mycket begränsade behandlingsmöjligheter?

Eller, har du en förhoppning om att studera hur biomarkörer i blod påverkas av samsjuklighet? Exempelvis: Påverkas biomarkörer för bukspottkörtelcancer eller hjärntumör när man samtidigt har diabetes eller hjärtkärlsjukdom?

I arbetsuppgifterna ingår att:

Utveckla forskning genom nätverksbyggande, deltagande i olika biobanks- och registerorganisationer, samt att stödja och samarbeta med forskningsmiljöer och analysplattformar som möjliggör nya framåtsyftande projekt inom PREDICT. Bland annat genom att [första access till data]

Bistå med vetenskaplig kompetens och vara vetenskaplig rådgivare till forskare inom PREDICT

Driva forskning inom koordinatorområdet exempelvis genom fallkaraktäriseringar och biomarköranalyser och ansvara för att respektive sjukdomsområden vidareutvecklas på bästa sätt utifrån inom projektet uppsatta mål.

Bistå i arbetet med anslagsansökningar för att få bredare analyser för många sjukdomar inom PREDICT eller i nationella och internationella forskningskonsortium som söker samarbeten.

Kompetens/krav:

Anställning vid, eller affiliering till, Umeå universitet.

Relevant grundutbildning inom naturvetenskap, medicin, kostvetenskap eller legitimerat vårdyrke.

Erfarenhet om hur forskning bedrivs inom universitet, landsting och/eller industri.

Erfarenhet av forskning inom och kunskap om de biobanker och provsamlingar som finns i Norra regionen.

Redan utvecklade samarbeten nationellt och gärna internationellt inom biobanksforskning eller andra relevanta områden.

Den sökande ska vara relationsskapande, initiativtagande och strukturerad, samt ha en önskan om att samverka för att driva forskning framåt.

Kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på både svenska och engelska

Övrigt:

Den som är koordinator har dels möjlighet att etablera ett eget forskningsområde och får söka pilotprojektmedel inom PREDICT.

Ansökan

Skicka din intresseanmälan och CV till elin.thysell@umu.se

Sista ansökningsdag är 2020-11-01.

För frågor och övrig information, kontakta Elin Thysell (biträdande projektledare, PREDICT). Telefon: 090-785 44 98

Intresseanmälan

Ta då chansen att bli en del av nätverket inom Medicinska fakultetens nya infrastruktur för precisionsmedicin – PREDICT.

Lämna in din intresseanmälan om att bli navet för forskning inom ditt område genom att ansöka om att bli PREDICT-koordinator. Sista ansökningsdag är 2020-11-01.

Läs mer om uppdraget som koordinator inom PREDICT

Kontaktperson

Elin Thysell
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 80