"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Elin Thysell

Biträdande huvudprojektledare för forskningsprojektet PREDICT

Translationell forskare och bioinformatiker vars arbete fokuserar på molekylär epidemiologi och tumörbiologi inom prostatacancer

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Staff scientist vid Institutionen för medicinsk biovetenskap Enhet: Patologi
Plats
By 6M, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 85 Umeå

Disputerad forskare in om läkemedelskemi och bioinformatik, vars arbete hittills har inriktats på att upptäcka och förstå sjukdomsprocesser, särskilt kopplat till prognos och behandlingsval hos patienter med prostatacancer.

Dr Thysell är delaktig i flera stora internationella samarbeten som kopplar ihop riskfaktorer som livsstil och miljö med dess roll i sjukdomsutveckling av prostatacancer men även mjed forskning inom andra områden så som osteoporos och Covid19.

Hon har bred kunskap kopplat till flerårigt arbete inom de populationsbaserade biobanker, samt stor erfarenhet av samverkan med flertalet intressenter och organisationer inom life science och läkemedelssektorn.

Läkartidningen, Läkartidningen Förlag AB 2024, Vol. 121
Wikström, Pernilla; Bergh, Anders; Josefsson, Andreas; et al.
Cancers, MDPI 2023, Vol. 15, (16)
Almanza-Aguilera, Enrique; Guiñón-Fort, Daniel; Perez-Cornago, Aurora; et al.
Cancers, MDPI 2023, Vol. 15, (9)
Järemo, Helena; Semenas, Julius; Halin Bergström, Sofia; et al.
Cancer Medicine, John Wiley & Sons 2023, Vol. 12, (4) : 4725-4738
Schmidt, Julie A.; Huybrechts, Inge; Overvad, Kim; et al.
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2023, Vol. 52, (1) : 71-86
Watts, Eleanor L.; Perez-Cornago, Aurora; Fensom, Georgina K.; et al.
European Urology Open Science, Elsevier 2023, Vol. 48 : 44-53
Wänman, Johan; Abul-Kasim, Kasim; Semenas, Julius; et al.
npj Precision Oncology, Nature Publishing Group 2022, Vol. 6, (1)
Klein, Robert J.; Vertosick, Emily; Sjoberg, Dan; et al.
Molecular Oncology, John Wiley & Sons 2022, (4)
Thysell, Elin; Köhn, Linda; Semenas, Julius; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2022, Vol. 151, (7) : 1033-1046
Watts, Eleanor L.; Perez-Cornago, Aurora; Fensom, Georgina K.; et al.
Cancers, MDPI 2022, Vol. 14, (21)
Wikström, Pernilla; Halin Bergström, Sofia; Josefsson, Andreas; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2022, Vol. 151, (12) : 2115-2127
Östman, Johnny R.; Pinto, Rui C.; Ebbels, Timothy M. D.; et al.
Clinical Epigenetics, BioMed Central 2021, Vol. 13, (1)
Bovinder Ylitalo, Erik; Thysell, Elin; Landfors, Mattias; et al.
Nature Medicine, Nature Publishing Group 2021, Vol. 27 : 659-667
Zhou, Sirui; Butler-Laporte, Guillaume; Nakanishi, Tomoko; et al.
The Prostate, John Wiley & Sons 2020, Vol. 80, (2) : 214-224
Bovinder Ylitalo, Erik; Thysell, Elin; Thellenberg-Karlsson, Camilla; et al.
BMC Cancer, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Dudka, Ilona; Thysell, Elin; Lundquist, Kristina; et al.
European Journal of Nutrition, Springer Berlin/Heidelberg 2020, Vol. 59, (7) : 2929-2937
Papadimitriou, Nikos; Muller, David; van den Brandt, Piet A.; et al.
BMC Medicine, BioMed Central 2020, Vol. 18, (1)
Röhnisch, Hanna E.; Kyro, Cecilie; Olsen, Anja; et al.
Modern Pathology, Vol. 32, (9) : 1310-1319
Hammarsten, Peter; Josefsson, Andreas; Thysell, Elin; et al.
Molecular Oncology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 13, (8) : 1763-1777
Thysell, Elin; Vidman, Linda; Bovinder Ylitalo, Erik; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2019, Vol. 145, (12) : 3244-3256
Watts, Eleanor L.; Perez-Cornago, Aurora; Appleby, Paul N.; et al.
Cancer Research, American Association for Cancer Research 2018, Vol. 78, (16) : 50-50
Bovinder Ylitalo, Erik; Nordstrand, Annika; Thysell, Elin; et al.
Cancer Research, American Association for Cancer Research 2018, Vol. 78, (16) : 91-92
Iglesias-Gato, Diego; Thysell, Elin; Crnalic, Sead; et al.
Clinical Cancer Research, American Association for Cancer Research 2018, Vol. 24, (21) : 5433-5444
Iglesias-Gato, Diego; Thysell, Elin; Tyanova, Stefka; et al.
International Journal of Molecular Sciences, MDPI 2018, Vol. 19, (4)
Nordstrand, Annika; Bovinder Ylitalo, Erik; Thysell, Elin; et al.
Cancer Research, American Association for Cancer Research 2018, Vol. 78, (16) : 123-123
Thysell, Elin; Bovinder Ylitalo, Erik; Jernberg, Emma; et al.
European Urology, Vol. 71, (5) : 776-787
Bovinder Ylitalo, Erik; Thysell, Elin; Jernberg, Emma; et al.
The Prostate, Wiley-Blackwell Publishing Inc. 2017, Vol. 77, (6) : 625-638
Djusberg, Erik; Jernberg, Emma; Thysell, Elin; et al.
Clinical and Experimental Metastasis, Springer 2017, Vol. 34, (3-4) : 261-271
Nordstrand, Annika; Halin Bergström, Sofia; Thysell, Elin; et al.
PLOS ONE, San Fransisco: Public Library of Science (PLoS) 2017, Vol. 12, (10)
Strömvall, Kerstin; Lundholm, Marie; Thysell, Elin; et al.
PLOS ONE, Public library science 2017, Vol. 12, (5)
Strömvall, Kerstin; Thysell, Elin; Halin Bergström, Sofia; et al.
Cancer Research, American Association for Cancer Research 2017, Vol. 77, (24) : 7131-7132
Thysell, Elin; Bovinder Ylitalo, Erik; Jernberg, Emma; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2016, Vol. 6
Halin Bergström, Sofia; Hägglöf, Christina; Thysell, Elin; et al.
PLOS ONE, Vol. 11, (6)
Halin Bergström, Sofia; Nilsson, Maria; Adamo, Hanibal; et al.
European Urology, Vol. 69, (5) : 942-952
Iglesias-Gato, Diego; Wikström, Pernilla; Tyanova, Stefka; et al.
PLOS ONE, Public library science 2015, Vol. 10, (10)
Nilsson, Maria; Hägglöf, Christina; Hammarsten, Peter; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2013, Vol. 8, (11) : e77407-
Jernberg, Emma; Thysell, Elin; Bovinder Ylitalo, Erik; et al.
Metabolites, M D P I AG 2012, Vol. 2, (4) : 796-817
Thysell, Elin; Chorell, Elin; Svensson, Michael; et al.
PLoS One, Public Library of Science 2010, Vol. 5, (12)
Thysell, Elin; Surowiec, Izabella; Hörnberg, Emma; et al.
Cancer Genomics and Proteomics, The International Institute of Anticancer Research 2009, Vol. 6, (3) : 149-159
Lindahl, Charlotta; Simonsson, Monika; Bergh, Anders; et al.
Journal of chemical information and modeling, American Chemical Society Publications 2007, Vol. 47, (4) : 1673-1687
Andersson, David C.; Thysell, Elin; Lindström, Anton; et al.
Journal of Proteome Research, American Chemical Society 2007, Vol. 6, (6) : 2113-2120
Chorell, Elin; Thysell, Elin; Jonsson, Pär; et al.
International Journal of Cancer, Vol. 121, (3) : 615-20
Skytt, Åsa; Thysell, Elin; Stattin, Pär; et al.
Omics, Mary Ann Liebert 2007, Vol. 11, (2) : 209-224
Thysell, Elin; Pohjanen, Elin; Lindberg, Johan; et al.
Metabolomics, Vol. 2, (4) : 257-68
Chorell, Elin; Thysell, Elin; Lindberg, Johan; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem
Elin Thysell Ditt blod – en nyckel i covid-forskning

Varför dör till synes friska personer av ett förkylningsvirus, medan andra knappt märker att de är sjuka?