"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-09-13

Intresseanmälan/samarbete med UCGS/Genusforskarskolan om utlysning av doktorand

NYHET Nu är det återigen dags för UCGS och Genusforskarskolan att sondera terrängen för intresse av gemensamma utlysningar av doktorandtjänster inför hösten 2022.

Genusforskarskolan är förlagd till Umeå universitet. För närvarande är ett trettiotal doktorander antagna som ska disputera i sammanlagt ett tjugotal forskarutbildningsämnen samt ytterligare ett antal i forskarutbildningsämnet genusvetenskap. För mer information om UCGS/Genusforskarskolans verksamhet se www.umu.se/umea-centrum-for-genusstudier/.

Avsikten är att i samarbete med fakulteter och institutioner vid Umeå universitet utlysa ett antal doktorandanställningar med tillsättning 1/9 2022. Anställningarna förutsätter samfinansiering med institutionerna, varvid UCGS betalar 50% av doktorandens lönekostnader och institution eller fakultet 50 %.

Här finner ni länk till intresseanmälan: https://survey.umu.se/intresseanmälan-gfs  

Kontakta gärna Ulrika Widding, studierektor för forskarutbildningen, för frågor och ytterligare upplysningar om intresseanmälan och samarbetet med Genusforskarskolan. E-post: ulrika.widding@umu.se  

Observera att sista datum för inlämning av intresseanmälningar är söndag 7 november 2021.