"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-07

Intresserad av att läsa kurs om fysisk aktivitet och hälsa samt fysisk aktivitet på recept?

NYHET Inom det EU-finansierade KRAFT-projektet finns en distansutbildning som riktar sig mot individer inom den framtida hälsobranschen som vill kompetensutvecklas och lära sig mer om fysisk aktivitet samt har ett starkt intresse för fysisk aktivitet och hälsa.

Under hösten 2015 startade det EU-finansierade KRAFT-projektet (Kompetensutveckling och Rådgivning för Aktivitet, Funktion och Träning) och är ett samverkans projekt mellan Umeå universitet, Västerbottens läns landsting, Umeå Kommun, Umeå Företagarna, Region Västerbotten och Europeiska Socialfonden som erbjuder gratis, obundna utbildningar inom fysisk aktivitet och hälsa. Projektet syftar till att stärka kompetensen och samverkansmöjligheterna kring fysisk aktivitet och hälsa, primärt riktat mot vårdsektorn och den växande hälsobranschen.

Kostnadsfri distansutbildning "Fysisk aktivitet på recept (FaR)" för förenings- och närlingslivsaktörer

Inom KRAFT-projektet har det startats en distansutbildning motsvarande 7,5 hp om fysisk aktivitet och hälsa samt fysisk aktivitet på recept (FaR)" som riktar sig mot individer inom den framtida hälsobranschen, som vill kompetensutvecklas och lära sig mer om fysisk aktivitet samt har ett starkt intresse för fysisk aktivitet och hälsa. Kursen motsvarar 5 veckors heltidsstudier och betydelsen av fysisk aktivitet för hälsa, välbefinnande och sjukdomstillstånd belyses och anpassas till arbetsmetodiken Fysisk aktivitet på recept och tränar på att ta emot klienter med FaR recept. Kursen är gratis och sker helt nätbaserat i din egen studietakt. Det finns videos, föreläsningar och interaktiva övningar. Förhör och realistiska patienter med problem som du får lösa gör det både roligt och enkelt att komma ihåg allt du behöver. Efter genomgången kurs erhåller du kursintyg samt blir certifierad. Eftersom kurserna ingår i uppdragsutbildning så kan högskolepoäng enbart delas ut om det finns en arbetsgivare (ej universitetet) som kan intyga din medverkan.

Vill du veta mer om KRAFT eller skicka in en intresseanmälan?

KRAFT-informationsblad

Redaktör: Anna-Karin Eriksson