"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-01-25

Invitasjon til seminar i Tromsø under Samisk uke 2011:

NYHET Det juridiske fakultet og Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø inviterer herved til seminar:Existerar det en kollektiv samisk rätt till land i norsk och svensk rätt, och vem är i så fall bärare av den rätten?

Seminaret arrangeres torsdag 3. og fredag 4. februar 2011 på Auditorium 3 på Det juridiske fakultet

Program:

Torsdag 3. februar:

13.00-13.45 Mattias Åhrén: Vad innefattas i och vem är bärare av urfolks kollektiva rätt till land och naturresurser enligt internationell rätt? Hur förhåller sig norsk och svensk rätt till innehållet i internationell rätt?13.45-14.30 Jon Gauslaa: I vilken utsträckning ger Finnmarkslovens § 29 och den föreslagna Kartleggnings- og anerkjennelseloven § 4 utrymme för att identifiera samiska kollektiva rättigheter till land och naturresurser?14.30-14.45 Kaffe14.45-15.15 Malin Brännström: Är samebyarna i Sverige bärare av en kollektiv rätt till land och naturresurser?15.15-15.45 Øivind Ravna: I vilken utsträckning är reinbeitesdistrikt och siida innehavare av en kollektiv rätt till land enligt norsk rätt?15.45-16.00 Kaffe16.00-16.10 Mattias Åhrén: Uppsummering och kommentarer till dagens inlägg16.10-17.00 Replik Jon Gauslaa, Malin Brännström, Öivind Ravna, tillfälle för frågor och kommentarer från auditoriet
20.00- Middag

Fredag 4. februar:

09.00-09.30 Else Grete Broderstad: I vilken utsträckning ger lagförslagen presenterade av Samerettsutvalget II uttryck för en samisk kollektiv rätt till land och naturresurser?09.30-10.00 Johan Strömgren: I vilken utsträckning erkänner svensk rätt en kollektiv rätt till land för det samiska folket som sådant?10.00-10.30 Susann Skogvang: Ger Höyesteretts dom i Svartskogsaken uttryck för en samisk kollektiv rätt till land?10.30-10.45 Kaffe
10.45-12.00 Paneldebatt: I vilken utsträckning existerar en samisk kollektiv rätt till land och naturresurer, och vem är i så fall bärare av den rätten?

Debattledare Mattias Åhrén. Panelister övriga föredragshållare. Möjlighet till inspel också från auditoriet.

Praktisk informasjon:- Det er ingen deltakeravgift på seminaret- Eventuell overnatting ordnes og dekkes av den enkelte deltaker, det samme gjelder alle måltider- Vi ønsker å få tilbakemelding på deltakelse, og ber om at deltakere sender en-post til:Per Klemetsen Hættaper.hetta@uit.noHan kan også kontaktes på telefon ved eventuelle spørsmål:
776 45536