Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 21 nov, 2017

IoT-projekt får finansiering

NYHET Projektet Omvärldsbevakning kommunal IoT, steg 2, där fokus bland annat kommer att ligga på hur Internet of Things (IoT) skapar samhällsnytta, har beviljats finansiering av Vinnova.

Omvärldsbevakning kommunal IoT, steg 2, är ett fortsättningsprojekt av steg 1 av omvärldsanalys, där svenska kommuners använding och nyttogörande av IoT undersöktes. I fortsättningsprojektet görs en fördjupad kartläggning av kommuners IoT-användning i Sveriges grannländer såsom Norge, Finland, Estland och Danmark. I projektet intervjuas kommuner i respektive land för att få en förståelse för inom vilka områden och hur IoT skapar samhällsnytta i de enskilda kommunerna och hur sådana satsningar koordineras och organiseras inom de olika länderna. 

Projektet gör även en internationell utblick i länder såsom USA, England och Nederländerna där identifiering av nyckelpersoner och projekt i respektive land som kan ge en överblick av IoT-användning för samhällsnytta. Därtill ska projektet identifiera minst tio smart city-satsningar globalt där IoT är en central komponent. I denna del analyserars vilken teknikplattform städerna tillämpar och hur de hanterar IoT-data som en del i dessa plattformar. Projektets övergripande fokus är på hur IoT skapar samhällsnytta samt vilka möjligheter och utmaningarna både städer och kommuner har i sitt arbete med IoT.

Bild ovan: Ulrika H Westergren, lektor vid institutionen för Informatik och projektledare för Omvärldsbevakning kommunal IoT, steg 2.

Redaktör: Fanny Routovaara