"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-24

IT-forskare utsedd till hedersdoktor

NYHET Professor Lars Mathiassen, IT-forskare, har utsetts till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet.

Lars Mathiassen är en av världens främsta forskare inom ämnet informatik, och har tidigare varit gästprofessor vid Umeå universitet. Mathiassen är idag professor vid Computer Information Systems Department och grundare av Center for Process Innovation vid Robinson College of Business, Georgia State University, USA. Hans forskning fokuserar på utveckling och användning av IT i verksamheter.

Visionen bakom Mathiassens forskning är att etablera effektiva samverkansprojekt mellan forskargrupper, industri och IT-leverantörer i syfte att stärka individers, organisationers och regioners innovationskraft. Mathiassen är starkt engagerad i SCDI - Swedish Center for Digital Innovation – vid Institutionen för informatik vid Umeå universitet.

Genom sitt engagemang som gästprofessor vid institutionen har Lars Mathiassen varit en hörnsten för SCDI och hans expertis har varit en starkt bidragande orsak till de starka resultat som SCDI har uppnått under de senaste åren.

Lars Mathiassen byggde upp IT-forskningen och IT-utbildningen i Aalborg från tidigt 80-tal till att bli ledande i Skandinavien. Den bakomliggande visionen i Aalborg under Mathiassens ledning var att arbeta nära regionens näringsliv och offentlig sektor med både forskning och utbildning. 2002 fick Mathiassen ett erbjudande från Georgia Research Foundation att bygga upp en liknande verksamhet i Atlanta. I dag är Center for Process Innovation vid Georgia State University i Atlanta ett världsledande centrum för tillämpad IT-forskning.

Kontaktuppgifter för Lars Mathiassen:Namn: Jonny HolmströmTelefon: 070-5193855
E-post: jonny.holmstrom@informatik.umu.se

Redaktör: Mikael Hansson