"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-01-11

IT-studenter inspirerar företag

NYHET Inspirerande och mycket nyttigt. Nationella teleoperatören T3 har samarbetat med studenter från 13 olika länder som läser IT Management vid Umeå universitet. Med sig har man fått förslag på nya strategier, affärsplaner och IT-lösningar samtidigt som studenterna fått en skarp inblick i näringslivets förutsättningar.

Samverkan mellan näringsliv och universitet kan vara mycket inspirerande. Företagen får nya perspektiv medan studenterna får möjlighet att ingående studera verkliga situationer ur näringslivets vardag. Ett aktuellt exempel från Umeå universitet är det samarbete som skett mellan studenter som läser IT Management vid institutionen för Informatik och teleoperatören T3.

Johan Hellström, vd för T3, och Henrik Wimelius, ansvarig lärare för studenterna, berättar här nedan om deras bild av hur samarbetet utvecklats när studenterna fick i uppgift att ge förslag på nya strategier, affärsplaner och IT-lösningar för den priskänsliga marknad som T3 verkar inom.

Får skärpa och nya infallsvinklar

Johan Hellström är som företagsledare mycket positiv till att få samverka med studenter på detta direkta sätt.

– Som företag får vi tillbaka skärpa och nya infallsvinklar. När taggade studenter kommer hit måste vi spetsa till oss och svara på frågor som ibland är lite obekväma. Det är nyttigt. När de sedan kommer med förslag får vi lösningar som kan genomföras direkt eller ge oss inspiration till vidare utveckling, förklarar Johan Hellström, som också deltagit som föreläsare under kursen.

Han betonar också hur samarbetet breddar T3:s kompetens både som bredbandsleverantör och som arbetsgivare.

– För att vi ska förbli konkurrenskraftiga måste vi bli bättre på att locka till oss rätt kompetens. Ett samarbete med Umeå universitetet är ett stort steg i rätt riktning för detta, menar Johan Hellström.
Samverkan viktig för undervisning och forskning

Henrik Wimelius, som varit lärare under kursen, menar att också universitetet har mycket att vinna på samarbetsprojekt med näringslivet.

– Jag ser samverkan mellan företag och universitet som en självklar och oerhört viktig del i såväl undervisning som forskning. Det finns många fördelar och synergieffekter av samverkan. Det kan exempelvis många gånger vara svårt för företag att veta vilken kompetens som finns vid institutioner, forskargrupper och utbildningar vid universitetet. Det kan även vara svårt för universitetet att ha inblick i alla spännande satsningar, kunskapsområden och behovsbilder som finns i näringslivet. Samverkansprojekt är ur detta perspektiv oerhört centrala aktiviteter. En utmaning kan dock vara att hitta rätt form för hur samverkan kan och bör bedrivas inom exempelvis utbildningar för att såväl företag som studenter skall uppleva det hela som givande, menar Henrik Wimelius.
Bidra med inblickar i arbetslivet

För Johan Hellström är det inte bara viktigt att T3 som företag kan få inspiration av studenterna. Han betonar också att T3 kan ge ett viktigt bidrag tillbaka till studenterna i deras utbildning.

– Vi kan framförallt bidra med en inblick i ett framtida arbetsliv. Mastersstudenter står nära arbetslivet och det är viktigt att de förstår hur den akademiska kunskapen kan omsättas i arbete. Dels handlar det om att ge studenterna en möjlighet att få lösa riktiga problem, men också att låta dem få en inblick i vilken kompetens som efterfrågas av näringslivet och hur företag resonerar kring de områden som behandlas inom utbildningen.

– I Umeå kan T3 dessutom bidra med att visa på att det finns företag i Umeå som har behov av studenternas kompetens. För många studenter är det självklart att flytta till storstäderna efter examen och då är detta ett utmärkt sätt att uppmärksamma dem på att vi finns här i Umeå, fortsätter Johan Hellström.

Mångkultur skapar möjligheter

Själv har Johan Helström efter flera år av it-konsultarbete på nationell och inernationell nivå nu vänt hem till Umeå för att jobba med T3 som har sitt huvudkontor i Umeå. Med de egna erfarenheterna från den internationella it-arenan kan Johan Hellström särskilt uppskatta den mångkulturella sammansättningen av studentgruppen som kommer från 13 olika nationer.

– När studenterna intervjuade oss här på kontoret var det otroligt kul att se så många olika nationaliteter med olika bakgrund. Av erfarenhet från mitt eget arbete vet jag att en sådan mix är både positiv och problematisk. Kreativiteten är enorm och där spelar mångkulturen en stor roll, men det vore samtidigt naivt att tro att ett sådant samarbete flyter på smärtfritt. Med tanke på det tycker jag att studenterna har gjort ett kanonjobb, förklarar Johan Hellström.

Ekonomiskt betydande

Han menar att den internationella sammansättningen av studenter ger Umeå en särskilt god resurs att utveckla. Umeå blir roligare, menar han, men också ekonomiskt kan de nya studenter bli viktiga för företagen.

–Ekonomiskt bör det vara enormt positivt att ambitiösa studenter från hela världen bor och studerar i Umeå. Tänk dig företag i Norrland som vill bredda sin marknad eller sina kontakter med utlandet. Att anställa en internationell student som talar språket och samtidigt har rätt kompetens måste vara ovärderligt. Det tycker jag att fler företag borde tänka på!, utbrister Johan Hellström.

Henrik Wimelius håller med Johan Hellström om att de internationella studenterna för mycket positivt med sig till Umeå.

– Vår masterutbildning håller hög klass vilket lockar studenter, detta ger ett bidrag till Umeå exempelvis genom samverkansprojekt med näringslivet där de internationella studenterna bidrar med sina synpunkter och perspektiv på lokala företags verksamheter, förklarar Henrik Wimelius, som liksom Johan Hellström gärna ser fler samarbeten under kommande kurser.

Redaktör: Mikael Hansson