"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-30

ITS avbryter utbildningar hos Labcenter

NYHET ITS vid Umeå universitet kommer inte att handla fler utbildningar hos leverantören Labcenter förrän företaget förändrar sitt rabattsystem. Labcenter har hittills stått för ungefär en procent av ITS totala fortbildning.

– Rabatter ska redovisas öppet vid upphandlingstillfället och inte som erbjudanden till den enskilde medarbetaren som har skett med Labcenter. Även om inte den enskilde gör någon privat vinning finns alltid en risk för misstankar om olämpliga lojaliteter. Vi har därför beslutat att inte skicka fler medarbetare på fortbildning hos Labcenter så länge som de har detta rabattsystem, säger Ali Foroutan-Rad, chef för Enheten för IT-stöd och systemutveckling, ITS, vid Umeå universitet.

Totalt har ITS under fem år köpt fortbildning av företaget Labcenter för 328.000 kronor. Detta av en budget för fortbildning och personalutveckling under samma tid om cirka 31,5 miljoner kronor för ITS personal.  

ITS har gått igenom samtliga fakturor och program för kurserna. Vid ett antal tillfällen har medarbetare under kursen erbjudits rabatt, antingen i form av nedsatt deltagaravgift med cirka 750 kronor per person eller i form av gratis övernattning med hotellvoucher. I inget av fallen har medarbetarna haft någon privat vinning av detta. Resultatet har istället blivit att ITS har fakturerats lägre kurskostnad eller att medarbetaren inte har behövt begära ersättning för hotell.

Vid ett tillfälle har två ITS-medarbetare fått med sig labbtillbehör i form av varsin databox, en så kallad NUC, från kursen hos Labcenter. Det motiverades med att boxen var nödvändig för den typen av test och experiment som man var intresserad av.

– Det är mycket olämpligt. Boxarna är nu inventariemärkta på arbetsplatsen och vi har haft enskilda samtal med de två medarbetarna och tydligt klargjort vad som gäller. Personal får inte ta emot gåvor på kurser även om de använder dem på jobbet. Det är vi som arbetsgivare som ska tillhandahålla nödvändig utrustning, säger Ali Foroutan-Rad.

Labcenters rabattsystem har fram till nu inte varit känt hos ITS ledning eftersom det inte har redovisats i samband med presentation av och beställning av utbildning utan gått ut i efterskott till anmälda deltagare.

Enheten för IT-stöd och systemutveckling, ITS, har cirka 200 anställda och ett 30-tal konsulter. Förutom att serva Umeå universitet har ITS flera externa kunder inom högskolesektorn. ITS är Norrlands största IT-verksamhet.

Rapport angående Umeå universitets anlitande av utbildningsleverantören Labcenter för nedladdning

Redaktör: Ola Nilsson