"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-04-16

”Jag sökte inte jobbet för att jag var Strindbergsfantast”

NYHET Det har tagit 40 år. Men nu är det klart. Utgivningen av Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk. Huvudredaktören Per Stam är för tillfället verksam vid Umeå universitet.

Text: Per Melander

Även den digitala utgåvan av verken är klar och därmed är projektet slutfört. Vilket betyder att allt som Strindberg har att erbjuda – plus de innehållsrika kommentarerna – finns fritt tillgängligt hos Litteraturbanken.

Per Stam berättar att han har varit huvudredaktör för det vetenskapliga utgivningsprojektet vid Stockholms universitet sedan 2009, de senaste åren på deltid, medan han arbetat med ett annat projekt, Henry Parlands Skrifter, som är en avancerad modern digital utgåva som till skillnad från Strindbergsupplagan är "född digital". 

– Utgivningsprojektets huvudsyfte har varit att publicera Strindbergs Samlade Verk i bokform i 72 delar (1981–2013), men tack vare den digitala utvecklingen och den ideella organisationen Litteraturbanken har efter hand hela Samlade Verk digitaliserats, säger Per Stam och fortsätter: 

– Eftersom Samlade Verk har haft en bred målgrupp, både forskare och allmänhet, har varje del försetts med ambitiösa kommentarer med redogörelse för verkens tillkomst och mottagande och även ord- och sakförklaringar. 

Vad var det som fick dig att söka dig till detta projekt?

– Jag började som redaktör i Strindbergsutgivningen för att arbeta med och fördjupa mina kunskaper i textkritisk utgivning och för att få möjlighet att komma närmare Strindbergs texter och hela författarskap. Men det var inte Strindberg som var det viktigaste. Jag sökte inte jobbet för att jag var Strindbergsfantast. 

Litteraturbanken är en fantastisk resurs för undervisning, forskning och lustläsning. Strindbergs texter är alltså i mycket goda händer

Per Stam säger vidare att det har en mycket stor och praktisk betydelse för alla intresserade läsare och för forskningen att hela Strindbergs författarskap nu finns tillgängligt gratis; med omsorgsfulla och noggrant granskade kommentarer. Verken går också att läsa som nedladdningsbara e-böcker (epub). 

– De 72 textvolymerna i Samlade Verk motsvarar på sammanlagt omkring 28 000 sidor, de textkritiska kommentarerna sammanlagt över 13 000 sidor – inklusive dokumentbilagor. I de textkritiska kommentarerna finns dokumentationen av textetableringen i textvolymerna, bibliografiska uppgifter om samtliga upplagor och översättningar under Strindbergs livstid. 

– Dessutom innehåller de textkritiska kommentarerna en rad Strindbergstexter som inte tryckts i textvolymerna, bland annat Strindbergs egna, tidigare otryckta översättningar till franska av dramerna Fordringsägare (Créanciers) och Ett drömspel (Rêverie) samt hans egen tidigare tryckta översättning av Fadren (Père) och andra förstaupplagor och manuskript i faksimil.

– I Litteraturbanken finns alltså samtliga delar i Samlade Verk gratis tillgängliga digitalt, liksom alla delar i August Strindbergs Brev. Med andra ord finns nu Strindbergs samlade textproduktion digitalt tillgänglig och sökbar i Litteraturbanken.

Mycket har hänt

Per Stam beskriver hur äldre delar av Samlade Verk som inte har några bevarade digitala tryckfiler har OCR-skannats, korrekturlästs och sedan omvandlats till text för webb och epub av sina kollegor på Litteraturbanken. Och att de första delarna av Samlade Verk sattes för hand på Almqvist & Wiksells tryckeri i Uppsala. Sedan dess har mycket hänt.

– De nyare delarna av Samlade Verk som ombrutits med digital teknik har varit lättare att omformatera för webbläsning och epub. Kollegorna som utfört detta omfattande arbete har framhållit att alla Strindbergs texter (oavsett lagringsform) är relativt svåra att hantera, med många oregelbundenheter, för att inte tala om hans språkvetenskapliga och naturvetenskapliga texter med teckningar, formler, olika skrivtecken etc.

– Dessutom ska den digitala visningen motsvara boksidan med samma radbrytningar. Även de omfattande kommentarerna med sin särskilda layout har varit tidskrävande att omforma. 

Finns det något som förvånat dig eller stuckit ut i arbetet med detta projekt?

– När arbetet på Samlade Verk startade i slutet av 1970-talet planerade man att utge cirka 70 böcker med vetenskaplig kommentar på 10 år. Det är en beräkning som förvånar. Min erfarenhet är att en kunnig, van och inarbetad redaktion kan granska och föra till publicering omkring 5 böcker per år, om grundarbetet på utgåvan är gjort.

– Varje del har haft en eller flera redaktörer, sammanlagt har över 30 olika forskare medverkat i utgivningen. Bara digitaliseringen av 72 textvolymer har tagit omkring 10 år. Det är ett väl genomfört arbete av Litteraturbanken.

Han förklarar att den ideella föreningen Litteraturbanken har funnits i omkring femton år och tillgängliggör utan kostnad svensk skönlitteratur och humaniora på svenska. Och att han nyligen noterat hur det för närvarande finns över 6000 böcker finns fritt tillgängliga i Litteraturbanken.

– På senare år har man skapat sidor för ljud och bild, utställningar med bildkonst och sällsynta tryck och manuskript. De äldre svenska bibelöversättningarna finns naturligtvis i Litteraturbanken. Just nu pågår ett projekt att digitalisera all tryckt svensk litteratur från 1800-talet. 

– Litteraturbanken är en fantastisk resurs för undervisning, forskning och lustläsning. Strindbergs texter är alltså i mycket goda händer.

Per Stam är f n vikarierande lektor och undervisar på Institutionen för kultur- och medievetenskaper. Han använder Litteraturbanken så ofta han kan. Hans aktuella utgivningsarbete är att färdigställa en engelsk översättning av Strindbergs Ockulta Dagboken för publicering.