"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Per Stam

Docent.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Litteraturvetenskap
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina specialområden är finlandssvensk modernism, särskilt Henry Parlands författarskap, August Strindbergs sena författarskap, editionsfilologi och vetenskapligt redaktörsarbete.

Jag var huvudredaktör för August Strindbergs Samlade Verk fram till årsskiftet 2020/2021. Jag har bland annat redigerat och kommenterat några av Strindbergs kulturhistoriska arbeten (Kulturhistoriska Studier, Svenska Folket I–II), hans experimentella essäer (Vivisektioner II) och spekulativa naturfilosofiska och ockultistiska arbeten från 1890-talet (Naturvetenskapliga Skrifter I–II). Jag har också varit huvudansvarig för utgivningen av Ockulta Dagboken, utgivit Strindbergs teaterskrifter från 1900-talet samt skrivit Intima Teaterns historia (Teater och Intima Teatern). Alla delar i Samlade Verk är fritt tillgängliga i Litteraturbanken (litteraturbanken.se). Den engelska översättningen av Strindbergs dagbok, The Occult Diary, utgavs på Stockholm University Press 2022 (https://doi.org/10.16993/bcb).

Under 2015–2019 var jag huvudredaktör för utgivningen av Henry Parlands Skrifter, som har publicerats både elektroniskt och i bokform. Den digitala utgåvan är fritt tillgänglig på adressen parland.sls.fi. Böckerna utges av Svenska litteratursällskapet i Finland och Appell Förlag i Sverige.
   Henry Parland, Dikter, utg. Per Stam, 2018.
   Henry Parland, Prosa, utg. Elisa Veit, 2019.
   Henry Parland, Sönder, utg. Per Stam, 2019; digital nyutgåva av textkritisk bokedition (2005).
   Henry Parland, Kritik, utg. Per Stam, 2019.
   Henry Parland, Korrespondens, utg. Elisa Veit, 2020. Ett utdrag ur utgåvan, med Parlands brev på svenska och i svensk översättning, publicerades samtidigt i bokform under titeln Brev.

Critical Editions in Culture and Aesthetics, 1
Strindberg, August; Stam, Per; Gavel Adams, Ann-Charlotte; et al.
Strindbergiana: trettiosjätte samlingen utgiven av Strindbergssällskapet, Stockholm: Bokförlaget Atlantis 2021 : 13-36
Stam, Per
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 825:4
Parland, Henry; Veit, Elisa; Stam, Per; et al.
Stockholm: Stockholms universitet 2020
Strindberg, August; Engwall, Gunnel; Stam, Per
Stockholm: Stockholms universitet 2020
Strindberg, August; Miočević, Ljubica; Stam, Per
Stockholm: Stockholms universitet 2020
Strindberg, August; Lindström, Hans; Engwall, Gunnel; et al.
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 825:3
Parland, Henry; Stam, Per
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 825:2
Parland, Henry; Veit, Elisa; Stam, Per; et al.
Aurora: Romantiska förbundets tidskrift, Romantiska förbundet 2019, (3-4) : 26-31
Stam, Per
A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1925–1950, Leiden: Brill Rodopi 2019 : 713-729
Stam, Per
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 825:1
Parland, Henry; Stam, Per; Veit, Elisa; et al.
Källan: Svenska litteratursällskapet informerar, Svenska Litteratursällskapet i Finland 2018, (2) : 19-21
Stam, Per
Birgittas bilderbok: knäppt och knåpad av farbr. d.
Stam, Per
Stockholm: Stockholms universitet 2016
Engwall, Gunnel; Stam, Per
Una mirada al universo: ensayos sobre alquimia, ciencias naturales, misticismo, fotografia y pintura, Madrid: Ediciones Siruela 2016 : 9-29
Stam, Per
Stockholm: Stockholms universitet 2016
Stam, Per; Tidström, Karin
Strindbergiana: trettionde samlingen utgiven av Strindbergssällskapet, Stockholm: Bokförlaget Atlantis 2015 : 207-231
Stam, Per
Aiolos: tidskrift för litteratur, teori och estetik, (49) : 63-67
Stam, Per
Stockholm: Stockholms universitet 2015
Stam, Per; Bladh, Elisabeth
Stockholm Studies in History of Literature, 56
Gedin, David; Lysell, Roland; Sauter, Willmar; et al.
Tidskrift för litteraturvetenskap, Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap 2014, Vol. 44, (3-4) : 115-118
Stam, Per
Arvet efter Strindberg - The Strindberg Legacy: Elva bidrag från den artonde internationella Strindbergskonferensen, Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis 2014 : 33-46
Stam, Per
Flanörens världsbild, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2014 : 109-119
Stam, Per
Henry Parland: Liquidación de ideales / Idealrealisation: Edición bilingüe, traducción del sueco y nota preliminar de Emilio Quintana. Introdución de Per Stam, Granada: El Genio Maligno 2014 : 11-33
Stam, Per
Strindbergiana, 29
Stam, Per; Gedin, David; Cavallin, Anna
Stockholm: Stockholms universitet 2014
Strindberg, August; Petherick, Karin; Stam, Per
Stockholm: Stockholms universitet 2014
Strindberg, August; Stam, Per
August Strindbergs samlade verk : nationalupplaga, 72
Kretz, Camilla; Stam, Per; Söderström, Hans
Parnass, Stockholm: De litterära sällskapens samarbetsnämnd 2013, (3) : 36-38
Stam, Per
Stockholm: Stockholms universitet 2013
Stam, Per
August Strindbergs samlade verk - register, Stockholm: Norstedts Förlag 2013 : 13-51
Stam, Per
Stockholm: Stockholms universitet 2013
Strindberg, August; Stam, Per
Strindbergiana, 27
Gedin, David; Stam, Per
Källan: Svenska litteratursällskapet informerar, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 2012, (2) : 32-35
Stam, Per
Parnass, Stockholm: De litterära sällskapens samarbetsnämnd 2012, (1) : 12-15
Stam, Per
Litterär kalender 2012 : John / De Nio, Stockholm: Norstedts Förlag 2012 : 63-73
Stam, Per
To pieces : on the developing of Velox paper, London: Norvik Press 2012 : 103-118
Stam, Per
Fröken Julie; Ett drömspel, Stockholm: Norstedts Förlag 2012 : 245-259
Stam, Per
Tron är mitt lokalbatteri: Religion och religiositet i August Strindbergs liv och verk, Skellefteå: Artos 2012 : 25-43
Stam, Per
Strindbergiana, 26
Cavallin, Anna; Gedin, David; Stam, Per
August Strindbergs samlade verk : nationalupplaga, 34
Engwall, Gunnel; Stam, Per
Henry Parland, Sudužo (apie "Velox" fotopopierianus ryškinimą). Romanas, Vilnius: Apostrofa 2011 : 130-154
Stam, Per
Erhållit Europa, vilket härmed erkännes: Henry Parland-studier, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 2011 : 17-42
Stam, Per
Digitala och tryckta utgåvor: erfarenheter, planering och teknik i förändring, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 2011 : 41-58
Stam, Per; Janss, Christian
Strindbergiana, 25
Cavallin, Anna; Gedin, David; Stam, Per
Strindbergiana: tjugofemte samlingen utgiven av Strindbergssällskapet, Stockholm: Bokförlaget Atlantis 2010 : 104-106
Stam, Per
August Strindbergs samlade verk : nationalupplaga, 35
Stam, Per; Bladh, Elisabeth

Jag undervisar på Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande, i litteraturvetenskap på avancerad nivå, i kreativt skrivande samt på lärarprogrammen.