Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Per Stam

Per Stam

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Litteraturvetenskap
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Strindbergiana: trettiosjätte samlingen utgiven av Strindbergssällskapet, Stockholm: Bokförlaget Atlantis 2021 : 13-36
Stam, Per
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 825:4
Parland, Henry
Stockholm: Stockholms universitet 2020
Strindberg, August
Stockholm: Stockholms universitet 2020
Strindberg, August
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 825:3
Parland, Henry
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 825:2
Parland, Henry
Aurora: Romantiska förbundets tidskrift, Romantiska förbundet 2019, (3-4) : 26-31
Stam, Per
A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1925–1950, Leiden: Brill Rodopi 2019 : 713-729
Stam, Per
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 825:1
Parland, Henry
Källan: Svenska litteratursällskapet informerar, Svenska Litteratursällskapet i Finland 2018, (2) : 19-21
Stam, Per
Birgittas bilderbok: knäppt och knåpad av farbr. d.
Stam, Per
Stockholm: Stockholms universitet 2016
Engwall, Gunnel; Stam, Per
Una mirada al universo: ensayos sobre alquimia, ciencias naturales, misticismo, fotografia y pintura, Madrid: Ediciones Siruela 2016 : 9-29
Stam, Per
Stockholm: Stockholms universitet 2016
Stam, Per; Tidström, Karin
Strindbergiana: trettionde samlingen utgiven av Strindbergssällskapet, Stockholm: Bokförlaget Atlantis 2015 : 207-231
Stam, Per
Aiolos: tidskrift för litteratur, teori och estetik, (49) : 63-67
Stam, Per
Stockholm: Stockholms universitet 2015
Stam, Per; Bladh, Elisabeth
Tidskrift för litteraturvetenskap, Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap 2014, Vol. 44, (3-4) : 115-118
Stam, Per
Arvet efter Strindberg - The Strindberg Legacy: Elva bidrag från den artonde internationella Strindbergskonferensen, Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis 2014 : 33-46
Stam, Per
Flanörens världsbild, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2014 : 109-119
Stam, Per
Henry Parland: Liquidación de ideales / Idealrealisation: Edición bilingüe, traducción del sueco y nota preliminar de Emilio Quintana. Introdución de Per Stam, Granada: El Genio Maligno 2014 : 11-33
Stam, Per
Stockholm: Stockholms universitet 2014
Strindberg, August
Stockholm: Stockholms universitet 2014
Strindberg, August
August Strindbergs samlade verk : nationalupplaga, 72
Parnass, Stockholm: De litterära sällskapens samarbetsnämnd 2013, (3) : 36-38
Stam, Per
Stockholm: Stockholms universitet 2013
Stam, Per
August Strindbergs samlade verk - register, Stockholm: Norstedts Förlag 2013 : 13-51
Stam, Per
Stockholm: Stockholms universitet 2013
Strindberg, August
Källan: Svenska litteratursällskapet informerar, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 2012, (2) : 32-35
Stam, Per
Parnass, Stockholm: De litterära sällskapens samarbetsnämnd 2012, (1) : 12-15
Stam, Per
Litterär kalender 2012 : John / De Nio, Stockholm: Norstedts Förlag 2012 : 63-73
Stam, Per
To pieces : on the developing of Velox paper, London: Norvik Press 2012 : 103-118
Stam, Per
Fröken Julie; Ett drömspel, Stockholm: Norstedts Förlag 2012 : 245-259
Stam, Per
Tron är mitt lokalbatteri: Religion och religiositet i August Strindbergs liv och verk, Skellefteå: Artos 2012 : 25-43
Stam, Per
August Strindbergs samlade verk : nationalupplaga, 34
Henry Parland, Sudužo (apie "Velox" fotopopierianus ryškinimą). Romanas, Vilnius: Apostrofa 2011 : 130-154
Stam, Per
Erhållit Europa, vilket härmed erkännes: Henry Parland-studier, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 2011 : 17-42
Stam, Per
Digitala och tryckta utgåvor: erfarenheter, planering och teknik i förändring, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 2011 : 41-58
Stam, Per; Janss, Christian
Strindbergiana: tjugofemte samlingen utgiven av Strindbergssällskapet, Stockholm: Bokförlaget Atlantis 2010 : 104-106
Stam, Per
August Strindbergs samlade verk : nationalupplaga, 35
Strindbergiana: tjugofjärde samlingen utgiven av Strindbergssällskapet, Stockholm: Bokförlaget Atlantis 2009 : 16-39
Stam, Per