"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-03-23

Jenny Ingridsdotter prisas av Kungliga Skytteanska Samfundet

NYHET Jenny Ingridsdotter, etnolog vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, tilldelas Kungliga Skytteanska Samfundets pris 2021 till yngre forskare vid humanistiska fakulteten, Umeå universitet.

Text: Jonas Vågström

Skytteanska Samfundet bildades år 1957 och är en av de 18 kungliga akademierna i Sverige. Dess uppgift är att stödja och uppmärksamma Norrlands kulturella och vetenskapliga utveckling.

Samfundet delar årligen ut ett kulturpris samt ett antal priser och stipendier för att stödja och uppmärksamma framför allt yngre forskare vid universiteten och högskolor i norra Sverige.

En av årets vinnare är Jenny Ingridsdotter, fil. dr i etnologi vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, som tilldelas Kungliga Skytteanska Samfundets pris 2021 till yngre forskare vid humanistiska fakulteten, Umeå universitet.

- Det känns väldigt roligt och motiverande att få priset, säger Ingridsdotter.

Prismotiveringen lyder som följer:

Motivering

Jenny Ingridsdotter är en driven ung forskare som på ett självständigt och framgångsrikt sätt har stakat ut sin akademiska karriär som etnolog.

Hon disputerade 2017 vid Södertörns högskola med en avhandling om ryska emigranter i Argentina, The Promises of the Free World: Postsocialist Experience in Argentina and the Making of Migrants, Race, and Coloniality. Hon fortsatte sedan att forska i liknande spår men bytte akademisk miljö, till etnologi vid Inst. för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

Sedermera har hon som huvudsökande fått ett nytt projekt, om skogsbränderna och civilsamhället under den heta sommaren 2018, externfinansierat av Formas.

Utöver avhandlingen har Ingridsdotter publicerat en serie artiklar i både svenska och internationella publikationer.

Hon är initiativrik och har flitigt odlat samarbeten med forskare inom och utom sin institution och driver självständigt flera internationella samarbeten med forskare från bl.a. University of Liverpool i Storbritannien och Universidad Nacional de San Martín, Argentina.

Ingridsdotter organiserar också kontinuerligt internationella och nationella workshops, konferenssessioner och seminarier.