"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-15

Johan Tordsson har utnämnts till docent

NYHET Stort grattis till Johan Tordsson som har utsetts till docent i datavetenskap vid Umeå universitet.

Titeln på Johan Tordsson docentföreläsningen var: An introduction to autonomic computing. 

I Umeå universitets riktlinjer för utnämning till docent anges syftet vara att ge en formell kompetensförklaring till personer vars vetenskapliga verksamhet granskats och befunnits vara av sådan kvalitet att de kan fungera som huvudhandledare, examinator på forskarutbildningsnivå, opponent vid disputationer etc.

Riktlinjerna säger även att det ställs höga krav på den som skall antas som docent. Förutom doktorsexamen ska den sökande ha åstadkommit en substantiell vetenskaplig produktion inom sitt ämnesområde, med publicering i internationella tidskrifter av god kvalitet. Genom framförallt sina postdoktorala publikationer och sin verksamhet i övrigt ska den sökande ha dokumenterat en självständig forskningsprofil och vetenskaplig kompetens. Dessutom ska den sökande ha dokumenterat god akademisk undervisningserfarenhet.

Bilden ovan: I bedömningskommittén ingick Prof. Martin Berggren (Dept. of Computing Science), Prof. Anna Linusson (Dept. of Chemistry), Docent Thomas Hellström  (Dept. of Computing Science), och Niklas Zechner (PhD student, Dept. of Computing Science). Johan Tordsson står till höger i bild.

Redaktör: Mikael Hansson