Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 08 apr, 2016

Juridik + Genusvetenskap = Masterprogram!

NYHET Juridiskt forum har i samarbete med Umeå centrum för genusstudier (UCGS), satt ihop ett unikt masterprogram för den som vill profilera sig i rätt, genus och samhälle. Kursen ges på engelska och är helt nätbaserad, perfekt för den yrkesverksamma som önskar fördjupa sina kunskaper inom genus och rätt, men även för den som önskar komplettera sin kandidatexamen och få en gedigen kunskap i att bemöta och hantera kommande samhällsutmaningar.

- Sista ansökningsdag närmar sig med stormsteg och vi ser fram mot på höstens kursstart med stor förhoppning, berättar Åsa Yttergren, lektor vid juridiskt forum som varit med och arbetat fram det nya Masterprogrammet i rätt genus och samhälle. Programmet förbereder studenten för ett arbetsliv som svarar upp mot samhällsutmaningar, så som svårigheterna med att uppnå materiell jämställdhet, att respektera olikheter avseende exempelvis etnicitet och sexuell läggning.

- För att komma till rätta med exempelvis våld i nära relationer, som är ett stort samhällsproblem, behöver vi fler som besitter bra kunskap inom området, menar Åsa Yttergren. - Vi ser att kompetens inom områden som dessa efterfrågas allt mer och mer på arbetsmarknaden.

Det tvärvetenskapliga programmet kan läsas som en påbyggnadsutbildning för den som tagit en kandidatexamen i ett annat ämne. Det kan även läsas av yrkesverksamma som vill fördjupa sina kunskaper. En pedagogisk grundtanke är att skapa en hög grad av integration mellan teori och erfarenhetsbaserade kunskaper med stort utrymme för reflektion.

- Programmet ges på engelska, är helt nätbaserad och lämpar sig därmed utmärkt för internationella studenter och för den som inte har möjlighet att flytta för studier, förklarar Linda Sandberg, lektor vid UCGS, och fortsätter berätta att intresset för programmet är stort. - Så fort masterprogrammet släpptes på studera.nu har vi fått förfrågningar av olika slag.

Programmet är framtaget för den som i framtiden vill arbeta med frågor rörande likabehandling och jämställdhet i vid mening, såsom handläggare, strateg, konsult, samhällsanalytiker/planerare. I arbetslivet kan kunskaperna vara till fördel även i roller som utbildare, personalansvarig, informationsansvarig samt i arbete med implementering, uppföljning eller utvärdering av lagstiftning och policydokument.

- Genus- såväl som rättsvetenskaplig kompetens är centralt i bl.a. internationellt fredsarbete, internationellt utvecklingsarbete, arbete för mänskliga rättigheter, samt inom regionala och nationella föreningar och organisationer, tillägger Linda Sandberg, UCGS.

Kontaktinformation:
Åsa Yttergren, Programansvarig, Juridiskt forum 090-786 62 85 alt. asa.yttergren@umu.se

Linda Sandberg, studierektor vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS) 090-786 69 40  alt. linda.sandberg@umu.se

Programinformation:Masterprogrammet i rätt genus och samhälle 120 hp.Sista ansökningsdag: 15 aprilStudietakt: Helfart
Undervisningsform: Program, Internetbaserad distansundervisning

Läs mer om programmet här:
Masterprogram i rätt, genus och samhälle, 120 hp

Redaktör: Emma Skog