"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-06-05

Jurist får Nordeas vetenskapliga pris

NYHET Universitetslektor Ann-Sofie Henrikson vid juridiska institutionen, har utsetts som årets pristagare till Nordeas vetenskapliga pris.

Motiveringen till priset lyder: Ann-Sofie forskar inom området kreditgivning och överskuldsättning, och har efter sin disputation snabbt etablerat sig som forskare och sakkunnig inom ett område som har hög relevans för både utvecklingen av rättsvetenskapen och för hanteringen av ett i högsta grad aktuellt samhällsproblem. Hon är genom sina samarbeten både inom akademin och med det omkringliggande samhället en god representant för det som utmärker en ung och lovande forskare, nämligen förmågan att finna och åskådliggöra samhällsproblem som behöver en vetenskaplig analys samt förmågan att förmedla dessa kunskaper till dem som berörs.

– Det är fantastiskt roligt att få priset! Det betyder mycket att få ett erkännande och att mitt arbete uppmärksammas, säger Ann-Sofie Henrikson.

Ann-Sofie Henrikson disputerade 2016 med en avhandling om konsumentskyddet mot överskuldsättning. I senare forskning har hon bland annat intresserat sig för att analysera hur rättsreglerna tillvaratar konsumentintresset och om resultatet av tillämpningen av reglerna överensstämmer med lagstiftarens intentioner. Arbetet handlar om att identifiera verkliga problem i den rättsliga regleringen liksom i tillämpningen för att med andra angreppssätt hitta nya konkreta lösningar.

Överskuldsättning är ett växande globalt problem som drabbar enskilda hårt och kostar samhället stora pengar. Det finns inte någon enkel lösning på hur överskuldsättning kan undvikas, däremot går det att peka ut olika faktorer som kan bidra till skuldsättning, bland annat den rättsliga regleringen. Att förebygga överskuldsättning är ett tvärvetenskapligt arbete där juridiken spelar en central roll. Henrikson har genom sina samarbeten både nationellt och internationellt bidragit till att sprida kunskap i ämnet. Hon anlitas återkommande för sina kunskaper i ämnet såväl bland juristkollegor som andra kollegor inom akademin på sociologen, socialt arbete och socialmedicin. Hennes kunskap är även efterfrågad bland praktiskt yrkesverksamma som arbetar med budget- och skuldrådgivning samt konsumentfrågor.

– Kunskap om hur rättsreglerna fungerar är oerhört viktig för att förstå vilka hjälpinsatser som behövs. På samma sätt är det viktigt för oss jurister att förstå hur skuldsatta människor tänker och agerar, säger Henrikson. I många fall blir rättsregler som är tänkta att skydda individen verkningslösa eftersom skuldsatta inte beter sig på det rationella sätt som lagstiftaren föreställt sig.

Henrikson har tillsammans med kollegan professor Torbjörn Ingvarsson i Uppsala i dagarna färdigställt en ny lärobok om krediter och skuldsanering för socionomutbildningen samt för fortbildning för redan yrkesverksamma som behöver kunskap om budget- och skuldrådgivning. Boken blir ett viktigt verktyg för att kunna vidareutbilda de människor som i sitt arbete kommer i kontakt med människor med skuldproblematik.         

– Priset är en uppmuntran till det arbete som sker på området och kommer att bidra till den fortsatta forskningen om dessa angelägna frågor, säger hon.

Ann-Sofie Henrikson är född 1969 och har vuxit upp i Skellefteå. Efter avslutad juristexamen i Uppsala 1996 har hon jobbat inom rättsväsendet och sedan 2002 är hon anställd som lärare vid Umeå universitet.

Prissumman är på 100 000 kronor och delas ut vid Umeå universitets årshögtid 19 oktober.

För mer information, kontakta: