"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ann-Sofie Henrikson

Lektor i rättsvetenskap.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Bakgrundsinformation

Jur kand 1997 vid Uppsala universitet. Arbetat som biträdande jurist på advokatbyrå och är hovrättsfiskal. Anställd vid institutionen sedan 2002 och disputerade under våren 2016 med avhandlingen "Överskuldsatt och skyldig. En rättsvetenskaplig analys av konsumentskyddet mot överskuldsättning."

Undervisning

Undervisar främst i allmän förmögenhetsrätt. Terminsansvarig för termin 2 på juristprogrammet.

Svensk Juristtidning, Uppsala: Iustus förlag 2023 : 579-596
Henrikson, Ann-Sofie; Evertsson, Lars; Nyman, Charlott
Gula biblioteket
Henrikson, Ann-Sofie; Persson, Annina H.
Insolvensrättslig tidskrift, Vällingby: Föreningen insolvensrättslig tidskrift 2023, (4) : 67-86
Henrikson, Ann-Sofie; Persson, Annina H.
Journal of Gender-Based Violence, Vol. 7, (3) : 368-382
Nyman, Charlott; Evertsson, Lars; Henrikson, Ann-Sofie
Debt and austerity: implications of the financial crisis, Cambridge: Edward Elgar Publishing 2020 : 240-259
Henrikson, Ann-Sofie
Vänbok till Mikael Mellqvist, Stockholm: Jure 2020 : 51-67
Henrikson, Ann-Sofie; Persson, Annina H
Study for the preparation of an Implementation Report of the General Product Safety Directive. Final report: Part 2: Country reports, Brussels: European Commission 2020 : 328-336
Henrikson, Ann-Sofie; Persson, Annina H.
Stockholm: Norstedts Juridik AB 2019
Henrikson, Ann-Sofie; Ingvarsson, Torbjörn
Festskrift till Stefan Lindskog, Stockholm: Jure 2018 : 568-584
Persson, Annina H; Henrikson, Ann-Sofie
Insolvensrättslig tidskrift, Karlstad: 2017, (3) : 10-33
Henrikson, Ann-Sofie
Insolvensrättslig tidskrift, Karlstad: Föreningen Insolvensrättslig Tidskrift 2017, (1) : 24-36
Henrikson, Ann-Sofie
Study for the Fitness Check of EU consumer and marketing law: Final report Part 3 – Country reporting, Brussels: European Commission 2017 : 1173-1209
Henrikson, Ann-Sofie; Persson, Annina H.
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 34
Henrikson, Ann-Sofie
Juridica International, Tartu: University of Tartu Press 2014, (22) : 57-70
Persson, Annina H; Henrikson, Ann-Sofie
European Review of Private Law, Bedfordshire: Wolters Kluwer 2013, Vol. 21, (3) : 795-814
Persson, Annina H; Henrikson, Ann-Sofie; Lundström, Karin
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 2006:13
Niemi-Kiesiläinen, Johanna; Henrikson, Ann-Sofie