"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-15 Uppdaterad: 2023-06-20, 10:32

Juriststudenter nådde framgångar i nordisk rättegångstävling

NYHET Juriststudenterna som läser fördjupningskursen Praktisk Europaprocess förbereder sig under kursens gång för examination likt andra studenter. Examinationen är dock i detta fall lite mer ovanlig än en vanlig tentamen, den består nämligen av en rättegångstävling i mänskliga rättigheter. Studenterna gjorde en fin insats och fick högst poäng av de svenska lagen, och är nöjda trots att de inte kammade hem första pris. På köpet fick de fina upplevelser i Helsingfors.

Text: Linnéa Höök

Under helgen 9–11 juni åkte juriststudenter från Umeå universitet över Östersjön för att delta i Den Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna som i år anordnades i Helsingfors. Tävlingen har anordnats årligen sedan 1984 i någon av de nordiska ländernas huvudstäder, och startades av professor em. Jacob W.F. Sundberg vid Stockholms universitet som genom denna arbetsform såg en möjlighet för nordiska studenter att erhålla en systematisk och principiell förståelse för Europakonventionens praktiska tillämpning. I Sverige ingår tävlingen - vilken består av en skriftlig respektive en muntlig del - som ett moment i en fördjupningskurs på Juristprogrammet kallad Praktisk Europaprocess.

Tema #MeToo

Lag Nywa som består av juriststudenterna Robin Andersson, Axel Lindbäck, Laura Catherine Marsh, Sebastian Sandlin Hedman och Naima Strömbäck har förberett sig i månader under fördjupningskursen Praktisk Europaprocess. Under kursen har de bland annat fått arbeta med inlageskrivande ur ett advokatperspektiv, fördjupa sig i förståelsen av Europadomstolens praxis, samt öva pläderingsteknik och retorik. Laget har haft stöd av advokatbyrån Nywa och advokat Jakob Reimhagen

Temat för det händelseförlopp som rättegångstävlingen kretsade kring var i år #MeToo och avvägningen mellan privatliv och yttrandefrihet vid utpekandet av enskilda individer på sociala medier. Lagmedlemmarna representerade både en individ som klagat inför Europadomstolen för att staten misslyckats med att tillvarata skyddet för dennes rättigheter och staten som försvarar sig mot dessa anklagelser. Studenterna pläderade under tävlingen inför och bedömdes av nordiska domare från europadomstolen samt representanter från de nordiska högsta domstolarna.

Intensiva förberedelser gav höga poäng

Studenten Robin Andersson beskriver kursen som intensiv men otroligt givande. Den första månadens noggranna förberedelser kring den skriftliga inlagan innebar sena kvällar, en stor laganda och en hel del skräpmat, säger Robin med ett skratt. Efter att lagets inlaga lämnats in och bedömts med höga poäng så påbörjades förberedelsen inför den muntliga delen. Här krävdes både praktiska övningar och genomtänkta strategier samt noggranna studier av de andra lagens inlagor. Robin berättar att alla i laget hjälptes åt och intog olika roller beroende på individuella styrkor men också vad var och en kände sig bekväm med.

Dessa förberedelser ledde till att Lag Nywa vann sin division med högst poäng av de svenska lag som deltog och gick vidare till semifinal. I semifinalen mötte de bland annat det norska lag som sedan kom att vinna tävlingen. Robin Andersson är väldigt stolt över lagets insats och över att representera Umeå. Han tycker att det känns bättre att förlora när man vet att man gjort sitt bästa, speciellt eftersom de förlorade mot laget som sedan vann hela tävlingen.

Denna stolthet delas även av kursansvarig Markus Naarttijärvi:
–Det är fantastiskt att se hur de tagit sig an denna utmaning, vid tävlingen glömmer man nästan att det är ett fiktivt fall eftersom de argumenterar så trovärdigt och med sådan djup kunskap inom rättsområdet, säger han. 

Mer än bara en tävling

Deltagarnas fyra dagar långa program innehöll betydligt mer än bara tävlingsmoment. Flera intressanta talare föreläste kring aktuella världshändelser så som den rådande situationen för mänskliga rättigheter i Europa och krigsförbrytelser och brott mot de mänskliga rättigheterna under kriget i Ukraina. Deltagarna fick även delta i sociala aktiviteter, se Helsingfors skärgård under en rundtur med båt, besöka Människorättscentret samt delta vid en storslagen bankett. 

Robin Andersson tycker att upplägget för helgen var väldigt bra, till och med bättre än han trodde. Det gav en möjlighet att socialisera och knyta kontakter med de andra lagen från Sverige och andra nordiska länder vilket gav nya perspektiv. Robin arbetar hårt mot sitt mål att bli domare, och därför var det så klart extra roligt att få prata med domare från Europadomstolen och de nordiska högsta domstolarna. Han rekommenderar alla att söka kursen, speciellt de som är intresserade av konstitutionell rätt likt honom själv. Han har inom juristprogrammet valt spåret konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter vilket förutom en juristexamen även leder till en filosofie magisterexamen i rättsvetenskap med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter.

- Kursen var ett perfekt avslut på det konstitutionella spåret. Den var absolut väldigt intensiv, men det var intensiteten som gjorde hela upplevelsen, avslutar Robin Andersson.

 

Fakta om Den Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna

Detta är en rättegångstävling för nordiska juriststudenter på Europakonventionens område.
De tävlande, som består av cirka 80 juriststudenter i lag från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island, får möjligheten att plädera inför en rad namnkunniga domare från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna samt de högsta domstolarna i respektive nordiskt land. Denna avslutande del i tävlingen utgör kulmen av tio veckors arbete av författande av inlagor samt övning i muntlig plädering i ett fiktivt mål med högst aktuella rättsfrågor för vår samtid.  Genomförandet av dessa moment sker genom undervisning via universiteten samt i Advokatklubbarnas regi som deltagarlagen är knutna till. 

Finalhelgen hålls årligen, under juni månad, i en av de nordiska ländernas huvudstäder enligt ett rullande schema. Programmet innehåller - utöver tävlingen - en hel del sociala aktiviteter, utflykter, mottagningar samt en festbankett. 

Kursansvarig Praktisk Europaprocess