"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-05-28

Kan en stimulerande miljö förbättra återhämtningen efter stroke?

NYHET En mer stimulerande miljö verkar bidra till hjärnans återhämtning efter stroke, konstaterar Annica Rönnbäck i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 4 juni.

Stroke, eller slaganfall, är ett stort hälsoproblem som bara i Sverige drabbar ca 30 000 individer varje år. Ofta finns bestående symtom som förlamningar, känselbortfall och störningar i minne och inlärning.

De flesta patienter upplever en spontan förbättring under de första månaderna efter insjuknandet, något som kan förstärkas genom rehabilitering, inte minst via vård på särskilda strokeenheter. Vad som orsakar den förbättrade återhämtningen är inte helt klarlagt, men troligen kan frisk vävnad utanför det skadade hjärnområdet delvis ta över det skadade områdets funktion. Ökad kunskap om de bakomliggande neurobiologiska mekanismerna kan öppna nya möjligheter för behandling av strokepatienter.

De experimentella studierna i avhandlingen visar att återhämtningen av störningar i både motoriken och minnet kan förbättras genom rehabilitering i en mer stimulerande, s.k. berikad miljö. Vissa molekylära budbärare (NGFI-A och NGFI-B) har tidigare visat sig vara viktiga för hjärnans anpassningsförmåga (plasticitet) och för att bilda långtidsminnen. Ett stort antal andra signalmolekyler har undersökts med s.k. microarray-teknik för att fastlägga om de är kopplade till den förbättrade återhämtningen efter rehabilitering i berikad miljö.

Avhandlingen bidrar med kunskaper om vilka mekanismer som ligger bakom den förbättrade återhämtningen som ses i experimentella situationer med en stimulerande miljö efter stroke. Resultaten kan förhoppningsvis bidra med kunskaper som kan leda fram till nya behandlingsformer för att förbättra återhämtning efter stroke hos människa, t ex genom att kombinera en optimal rehabiliteringsmiljö med läkemedel som kan förstärka hjärnans plasticitet.

Annica Rönnbäck finns på enheten för medicinTel 090-785 13 26
E-post: annica@acc.umu.se

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, enheten medicin, och har titeln The effect of enriched environment on gene expression and stroke recovery. Svensk titel: Effekten av berikad miljö på genuttryck och återhämtning efter stroke.

Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är professor Peter Eriksson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Göteborgs Universitet.

Redaktör: Hans Fällman