"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-07

Kan vi lita på mätmetoderna?

NYHET Mätning av handstyrka med mätinstrumentet Grippit är tillförlitlig hos friska barn och vuxna med Charcot-Marie-Tooths sjukdom. Det visar Elisabeth Svensson i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 15 maj.

Charcot-Marie-Tooths sjukdom (CMT) är en neurologisk sjukdom med konsekvenser som svaghet och känselnedsättning. Grippit används i dag på många olika kliniker runt om i Skandinavien, men det har aldrig tidigare utvärderats hur tillförlitlig denna metod för handstyrkemätning är för just friska barn och vuxna med CMT.

Inom vård och rehabilitering är det mycket viktigt att de mätmetoder som används vid exempelvis diagnostisering och utvärdering av behandling är tillförlitliga. En av de funktionsförmågor som mäts ofta inom hälso- och sjukvården är handstyrka, inte minst på grund av handstyrkans starka koppling till många vardagliga aktiviteter som exempelvis att bära kassar eller öppna en burk. Handstyrka är praktiskt enkelt att testa och har samband med t ex kondition och hälsa.

Elisabeth Svenssons studier visar också att mätningar av koordination och känsel som görs inom vården på personer med CMT är tillförlitliga. Hennes forskning fokuserar även på analyser av hur handen kontrolleras. En av delstudierna i avhandlingen visar att reaktiv greppkontroll är nedsatt hos personer med stroke i lillhjärnan. Reaktiv greppkontroll innebär handkontroll i oförutsedda situationer som till exempel då fisken nappar och det rycker i fiskespöt man greppar om.

Elisabeth Svensson är doktorand vid Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, sjukgymnastik, Umeå universitet. Hon nås på e-postadress elisabeth.svensson@physiother.umu.se eller mobiltelefon 073-069 13 68.

En porträttbild av Elisabeth Svensson finns .

Fredag 15 maj försvarar Elisabeth Svensson, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Sjukgymnastik, sin avhandling med titeln Hand function in children and persons with neurological disorders – Aspects of  movement control and evaluation of measurements.
Disputationen äger rum klockan 9.00 i Aulan, Vårdvetarhuset. Fakultetsopponent är professor emerita Birgitta Lindmark, Uppsala universitet.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-22042

Redaktör: Bertil Born