"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-07

Kartlägger cellernas inre skelett

NYHET Upptäckter som gäller byggstenarna i det så kallade cytoskelettet som bygger upp alla våra celler redovisas i den avhandling som Mikael Sellin försvarar vid Umeå universitet den 11 november.

Människokroppen är uppbyggd av celler. För att alla dessa celler ska kunna motstå yttre tryck, få rätt form och utseende, kunna röra sig samt dela sig för att bilda nya celler behövs ett stort antal repliknande strukturer, filament, som organiserar cellens inre delar. Filamenten brukas tillsammans kallas cytoskelettet (”cellens inre skelett”), men de är i själva verket mycket dynamiska och kan ändra struktur snabbt om så behövs.

Avhandlingen beskriver hur byggstenarna för två av de filamenttyper som bildar cytoskelettet, mikrotubuli och septinfilament, sätts ihop och hur de samverkar i människoceller. Resultaten breddar förståelsen för hur cellerna organiseras för att kunna utföra sina uppgifter i människokroppen. Eftersom defekter hos både mikrotubuli och septinfilament är bidragande orsaker till cancer, neurologiska sjukdomar och andra sjukdomstillstånd bidrar avhandlingen också till att förklara mekanismerna bakom vad som då har blivit fel i våra celler.

I avhandlingen beskrivs tre upptäckter. För det första visas hur proteinet Oncoprotein 18 (förledet ”onco” står för att proteinet har med cancerceller att göra) reglerar nivåerna av de byggstenar som bygger upp mikrotubuli. För det andra visas hur byggstenarna för septinfilament sätts ihop enligt en fördefinierad ordning för att få sin funktionella struktur. För det tredje beskrivs hur mikrotubuli och septinfilament samverkar i människoceller för att organisera deras ytterhölje, cellmembranet.

Mikael Sellin, född 1979. är uppväxt i Gärdal utanför Örnsköldsvik och har studerat på biomedicinprogrammet, Umeå universitet. 2004 deltog han i ett forskningsprojekt kring hjärnans stamceller vid Karolinska institutet. Sedan 2006 har han varit doktorand vid Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet. Från november 2011 är han forskare vid institutet ETH i Zürich, Schweiz. Han kan nås på mobil 073-913 52 53,
e-post mikael.sellin@molbiol.umu.se

Fredagen den 11 november försvarar Mikael Sellin, Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Filamentsystem i däggdjursceller - uppbyggnad, reglering och samspel (Engelsk titel: Cytoskeletal Filament Systems - Assembly, Regulation and Interplay in Mammalian Cells). Disputationen äger rum kl 09.00 i Major Groove, by. 6L, NUS.
Fakultetsopponent är professor Jeremy Thorner, University of California, Berkeley, USA.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-48508