"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-12

Kartläggning av skogsmark i arkitektoniskt forskningsprojekt

NYHET UMArts and Future Forests finansierar arkitekturforskningsprojektet Sweden's Timber Empire.

Tidigare i år fick forskaren Toms Kokins medel från UMArts och Future Forests för att bedriva forskning inom arkitektur och träindustri i Sverige och Lettland.

Toms Kokins är arkitekt och universitetsadjunkt vid Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Han fick finansiering för sitt forskningsprojekt "Sweden’s Timber Empire: Resource driven colonization in Baltic Sea region". Projektet har finansierats av UmArts Small Visionary Projects (2022) och SLU Future Forests (2023) såddmedel, vilket gör att Kokins kan bedriva förundersökning och testa olika forskningsmetoder inom ramen för svenskägda skogar i Lettland.

Projektet

Kokins förklarar att forskningsprojektet kallas "Swedens Timber Empire", och har ett arkitektoniskt perspektiv på den transnationella träindustrins inverkan på material, arbete och ekologi. Det handlar om svenska skogar i Lettland.

– Projektet syftar till att kritiskt kartlägga omfattningen av svensk statlig och privat ägd skogsmark i Östersjöregionen med en djupgående fallstudie av Lettlands territorium. Med hjälp av en blandning av kvantitativ datainsamling och olika kvalitativa kartläggningsmetoder, syftar den till att avslöja dolda lager av sociala, ekologiska och ekonomiska kopplingar som ligger bakom processen att förvärva produktiv skogsmark utanför Sveriges nationella gränser, säger Kokins.

Syftet är att utöka geografin i Östersjöregionen och att etablera samarbeten över disciplinerna arkitektur, skogsbruk, kulturgeografi, landskapshistoria, planering och konst.

Bakgrunden

På frågan om bakgrunden till projektet beskriver Kokins att frågan om resursdriven kolonisering och dess implikationer har förbisetts inom ramen för skogsbruk och arkitektur i Östersjöregionen.

– Aktuella debatter om skogsbruk fokuserar antingen inom nationsgränser, eller inom perspektivet av någon av företagens aktörer, till exempel skogsbolag. Det saknas ett transnationellt holistiskt perspektiv på ackumulering av timmerresurser och en kritisk syn på arkitektur och byggindustri som en av de omfattande bidragsgivarna för virkeskonsumtion, förklarar Kokins.

Han hoppas att detta projekt kan bidra till och tjäna som en kontextualiserad plattform för att diskutera den globala trenden med resursackumulering som ofta försummar behovet av att bevara biologisk mångfald, kulturella identiteter och ekonomiskt oberoende i de drabbade territorierna. Den avser att identifiera vad som är och vad som kan vara arkitekturens roll i dessa processer.

Projektets utfall

– Syftet är att utöka geografin i Östersjöregionen och att etablera samarbeten över disciplinerna arkitektur, skogsbruk, kulturgeografi, landskapshistoria, planering och konst, svarar Kokins på frågan om utfallen för projektet. Han fortsätter att beskriva den närmaste framtiden:

– Ett förväntat utfall 2023 är en ansökan om en doktorandtjänst och framtida forskningsplan. Jag har också blivit inbjuden att bidra till kommande utställning med skogstema 2024 på Bildmuseet, Umeå.

För närvarande är Kokins besökande konstnär (artist-in-recidence) vid UmArts öppna ateljé på Smedjan i Umeå Konstcampus som är öppen för allmänheten.

Mer information om forskningsprojektet finns på Forskningsprojektsidan (engelska).