Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-28

Katarina Hamberg får Görel Bohlins pris

NYHET Görel Bohlins pris för framstående genusforskning går i år till Katarina Hamberg, överläkare och professor i allmänmedicin. Hon får bland annat priset för sitt pionjärarbete med att införa genusperspektiv inom både medicinsk forskning och utbildning, något som också betytt mycket för vården och det kliniska arbetet.

– Det är naturligtvis jätteroligt och känns som ett stort erkännande! Det finns mycket jag vill utveckla när det gäller genus, mångfald och rättvisefrågor – i såväl undervisning som forskning – och priset blir en energikick i det fortsatta arbetet, säger Katarina Hamberg, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

I prismotiveringen står bland annat att: Katarina Hamberg har gjort stora insatser för genusperspektivet inom både utbildning och forskning, med stor betydelse även för vården och den medicinska praktiken. Hennes omfattande och högkvalitativa forskningsproduktion, tillsammans med hennes insatser för genusperspektiv i utbildningen, gör henne till en synnerligen värdig mottagare.

Katarina Hamberg är en av Umeå universitets ledande genusforskare. I hård konkurrens har hon tilldelats många miljoner i stöd från Vetenskapsrådet, och när forskningsprogrammet Challenging Gender utsågs till Centre of Gender Excellence år 2007 var hon en av de sökande. Hon är också en av forskningsledarna inom den starka forskningsmiljön Genusstudier.

Inom den medicinska forskningen var hon tidig med att tillämpa ett genusperspektiv, något hon gjorde redan 1998 i sin doktorsavhandling om kvinnor med långvarig värk. Senare har hon bland annat forskat om hur män och kvinnor bemöts och behandlas inom vården. Just nu leder hon ett projekt för att kartlägga och förstå hur och varför patienter särbehandlas på grund av kön. Katarina Hamberg har också varit drivande i att införa genusperspektivet inom den medicinska fakultetens grundutbildningar och forskarutbildning, exempelvis har hon utvecklat en uppskattad kurs i bemötande, etik, psykologi, genus och mångfald inom läkarutbildningen.

Katarina Hamberg är född år 1952 i Docksta, Höga Kusten. År 2010 utsågs hon till professor i allmänmedicin vid Umeå universitet.

Om priset:

Görel Bohlins pris för framstående genusforskning ges till forskare/lärare vid Umeå universitet som gjort värdefulla vetenskapliga eller andra insatser inom området för genusstudier. Prissumman uppgår till 30 000 kronor och priset delas ut vartannat år i samband med universitets årshögtid i oktober. Tidigare pristagare är Britta Lundgren, Sylvia Benckert, Anne Hammarström, Annelie Bränström Öhman och Ann Öhman.

För mer information, kontakta gärna:

Katarina Hamberg,professor i allmänmedicin vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin,Umeå universitetMobil: 070-218 64 17
E-post: katarina.hamberg@fammed.umu.se

Pressbild

Redaktör: Camilla Bergvall