"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-15

KB och VR släpper rapporter om öppen vetenskap

NYHET Kungliga biblioteket (KB) och Vetenskapsrådet (VR) har som regeringsuppdrag att främja och samordna delar av den nationella utvecklingen mot öppen vetenskap. Nu har de släppt rapporter om arbetet.

Text: Sanna Isabel Ulfsparre

Sverige och Europa arbetar aktivt och målinriktat för att införa ett öppet vetenskapssystem. På regeringens uppdrag ansvarar Kungliga biblioteket (KB) för att främja och samordna arbetet med öppen tillgång till forskningspublikationer, medan Vetenskapsrådet (VR) har motsvarande roll för öppen tillgång till forskningsdata.

Under mars har KB och VR släppt rapporter som beskriver arbetet. De presenterar även förslag på åtgärder som ska främja övergången till ett öppet vetenskapssystem i framtiden.

Både KB och VR rekommenderar ytterligare policyer och strategiarbete på nationell nivå, och båda myndigheterna önskar få fortsatt uppdrag inom respektive ansvarsområde.

VR har i sina rekommendationer ett tydligt fokus på forskningsdata, medan KB tar ett bredare perspektiv och inkluderar rekommendationer som siktar mot ett övergripande system för öppen vetenskap.

Ett exempel på detta bredare perspektiv är att KB väljer att rekommendera en nationell policy för öppen vetenskap som helhet, och inte avgränsat till KB:s eget ansvarsområde (vetenskapliga publikationer). Sett till EU-kommissionens ambitioner för öppen vetenskap skulle en sådan policy även kunna omfatta

  • forskningsdata
  • meriteringssystem
  • utbildning och kompetenshöjning
  • övergripande etiska aspekter som forskningsintegritet och reproducerbarhet
  • utveckling av metriska indikatorer för öppen vetenskaps-praktiker
  • medborgarforskning.

KB rekommenderar även att regeringen analyserar befintliga regelverk för att hitta och föreslå förändringar där befintliga regler begränsar möjligheterna för att utveckla och införa ett öppet vetenskapssystem i Sverige.

Den 20 april anordnas ett webbinarium där både KB och VR presenterar resultaten av respektive uppdrag. Där kommer också finnas möjlighet att diskutera den fortsatta utvecklingen. Mer information om webinariet kommer på KB:s hemsida.

KB redo­vi­sar det natio­nel­la arbe­tet med öppen till­gång

Vetenskapsrådets samordningsuppdrag om öppen tillgång till forskningsdata 2022

The EU's open science policy