"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Publicera med öppen tillgång

Öppen tillgång innebär att göra forskningspublikationer återanvändbara och fritt tillgängliga att läsa. Forskare och doktorander vid Umeå universitet rekommenderas att publicera med öppen tillgång. Här kan du läsa mer om öppen tillgång (open access) och om vilket stöd du kan få från biblioteket när du ska publicera dina forskningsresultat.

Öppen tillgång på olika sätt

Det finns flera sätt att nå öppen tillgång (open access) för din publikation. Du kan till exempel publicera i en öppet tillgänglig tidskrift, eller dela den accepterade versionen av din publikation i ett öppet arkiv. Ibland används olika färgkoder eller andra benämningar för att beskriva alternativen. Här kan du läsa om de alternativ som benämns guld, hybrid, diamant och grön.

Din publikation görs öppet tillgänglig mot en avgift (guld och hybrid)

Många förlag erbjuder möjligheten att mot en publiceringsavgift göra din publikation öppet tillgänglig. Avgiften kallas ofta APC (Article Processing Charge) eller BPC (Book Processing Charge). Detta alternativ, när hela tidskriften eller boken är fritt tillgänglig, brukar kallas för guld inom öppen tillgång.

Alternativet hybrid innebär att du mot en publiceringsavgift publicerar dig med öppen tillgång i en tidskrift som också tar ut en prenumerationsavgift för tillgång till andra artiklar i tidskriften. Det betyder att din artikel blir öppet tillgänglig, men att resten av materialet i tidskriften inte nödvändigtvis är det.

Din publikation görs öppet tillgänglig utan avgift (diamant)

Alternativet diamant betyder publicering med öppen tillgång där du inte behöver betala någon publiceringsavgift till tidskriften eller bokförlaget. Det innebär att det är gratis både för dig att publicera och för andra att läsa.

En kopia av din publikation görs tillgänglig i ett öppet arkiv (grön)

Det gröna alternativet ger öppen tillgång genom att du gör en version av din publikation tillgänglig i ett öppet arkiv eller repositorium, till exempel universitetets publikationsdatabas DiVA. Många tidskriftsförlag tillåter att den accepterade versionen av manuskriptet (efter peer-review) görs tillgänglig i ett öppet arkiv. Detta kallas också för parallellpublicering.

Parallellpublicera

Viktigt att tänka på när du ska publicera med öppen tillgång

Umeå universitet arbetar för att publicerade forskningsresultat i största möjliga mån ska göras öppet tillgängliga. Universitetets policy säger att du som forskare ska registrera dina publikationer i DiVA och dessutom göra publikationerna så öppet tillgängliga som möjligt.

Forskningsfinansiärernas krav på öppen tillgång

Många forskningsfinansiärer ställer krav på att publikationer som är resultatet av finansierade projekt ska vara publicerade med öppen tillgång. Det är viktigt att du alltid läser din finansiärs policy för öppen tillgång noggrant. Kontakta biblioteket om du har några funderingar kring hur du ska tolka eller uppfylla kraven.

Välj ett tillförlitligt förlag

Innan du skickar in ditt manuskript till en tidskrift eller bokförlag bör du alltid kontrollera utgivarens tillförlitlighet. Det finns tidskrifter och bokförlag som utger sig för att vara legitima men som inte uppfyller de kvalitetskrav som förväntas av ett seriöst förlag.

Använd guiderna på webbplatsen Think.Check.Submit för att utvärdera tidskrifter och bokförlag innan du skickar in ditt manuskript. Du kan också använda DOAJ (Directory of Open Access Journals) för att hitta kvalitetsgranskade öppet tillgängliga tidskrifter inom ditt ämnesområde.

Think.Check.Submit

DOAJ - Directory of Open Access Journals

Publicera böcker med öppen tillgång

Det finns allt större möjligheter att också publicera böcker och bokkapitel med öppen tillgång. OAPEN OA Books Toolkit har resurser för dig som vill lära dig om hur du kan publicera en öppet tillgänglig bok. Biblioteket har i nuläget bara avtal med ett förlag, Brill, som delvis täcker kostnaden för publicering av böcker med öppen tillgång.

OAPEN OA Books Toolkit

Du ansvarar för att publiceringsavgiften betalas

Om du valt en publiceringskanal som tar en avgift för att publicera med öppen tillgång kommer du att behöva ange vem som ska betala. Det här brukar antingen ske redan när du skickar in ditt manus eller efter att det blivit accepterat. Ansvaret för att avgiften betalas ligger hos dig som författare. Om du publicerar en artikel kan du ofta få avgiften för publicering betald via ett av bibliotekets avtal.

Avtal för publicering med öppen tillgång

Välj rätt Creative commons-licens för din publikation

När du publicerar med öppen tillgång kommer du att behöva bekanta dig med licenssystemet Creative commons. Creative commons-licenser används för att tydliggöra vad andra får och inte får göra med ditt öppet tillgängliga verk. Den licens som gör det möjligt att återanvända ditt verk på flest sätt, och som många forskningsfinansiärer kräver, kallas CC BY.

I bibliotekets öppna online-kurs om Creative commons-licenser får du lära dig om hur du väljer licens och annat som kan vara viktigt att tänka på när du ska skriva under ett publiceringsavtal.

Online-kurs: Creative commons-licenser i vetenskaplig publicering

Upphovsrätt och öppna licenser vid publicering

Umeå universitets policy för vetenskaplig publicering

Universitetets policy säger att forskningsresultat i största möjliga mån ska publiceras med öppen tillgång. I de fall en publikation inte publiceras med öppen tillgång bör en fulltextkopia göras tillgänglig i universitetets publikationsdatabas DiVA. Samtliga publikationer ska registreras i DiVA.

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

Har du frågor om publicering med öppen tillgång?

Biblioteket hjälper dig när du ska publicera dina forskningsresultat. Kontakta oss om du har frågor om öppen tillgång, våra avtal med olika förlag, val av licenser eller DiVA.

Senast uppdaterad: 2024-05-15