"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-02

KBT kan sänka hormonnivåer och minska sexmissbruk

NYHET Nu kommer ytterligare forskningsresultat som visar att hypersexualitet, så kallat sexmissbruk, har samband med höga halter av hormonet oxytocin. Men den goda nyheten är att det går att få ned halterna med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Detta enligt en studie av forskare vid Umeå universitet, Karolinska Institutet och universitetet i Nicosia på Cypern.

Text: Ola Nilsson

– Det är hoppfullt att vi kan se att nivåerna av oxytocin både har betydelse men faktiskt också går att påverka. Det förbättrar påtagligt möjligheterna till framgångsrik behandling av sexmissbruk som är något som skapar mycket lidande både för den drabbade och för omgivningen, säger Jussi Jokinen, professor i psykiatri vid Umeå Universitet.

I studien har halterna av oxytocin i blodet analyserats hos 64 män som sökte vård för hypersexualitet vid den specialiserade kliniken Anova vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Nivåerna jämfördes med en hälften så stor åldersmatchad kontrollgrupp. Det gick då att se att männen med hypersexualitet hade nästan dubbelt så höga nivåer av oxytocin jämfört med männen i kontrollgruppen. Det fanns också en korrelation mellan graden av självskattat hypersexuellt beteende och nivån av oxytocin hos de här männen.

Påverkan på gener

Resultaten ligger i linje med tidigare upptäckter av samma forskargrupp om påverkan på gener som reglerar oxytocin i hjärnan hos patienter med hypersexuell störning.

Bland de hypersexuella männen fullföljde 30 män ett program med kognitiv beteendeterapi i grupp. Efter slutförd behandling kunde forskarna se en signifikant minskning av deras oxytocin-nivåer. Männen skattade även själva att deras hypersexualitet hade dämpats efter terapin.

Direkt koppling

Studien ger evidens för en direkt koppling mellan hypersexualitet och oxytocinnivåer. Tidigare studier har visat att oxytocin har samband med parbildning, fortplantning och aggressivitet hos både män och kvinnor. I djurstudier har oxytocin visat sig kopplat till parningsbeteende hos sorkar och vissa primater, vilket gör fyndet intressant ur ett evolutionärt perspektiv. Oxytocin studeras även flitigt i samband med olika beroendetillstånd.

– En möjlig tolkning är att oxytocinnivåerna är förhöjda för att dämpa ett överaktivt stressystem hos personerna. Därför blir det intressant att gå vidare och studera om behandling med ett läkemedel som används mot alkoholism också påverkar oxytocinnivåerna och kan ha effekt mot sexmissbruk, säger Jussi Jokinen.

Läkemedlet Naltrexon som annars främst används vid behandling av alkoholism, påverkar belöningssystemet i hjärnan har tidigare i en mindre pilotstudie visat positiv effekt vid behandling av hypersexualitet och det ska nu analyseras i en större studie.

Störd impulskontroll

Hypersexuell störning är numera en diagnos bland impulskontrollstörningar i det internationella diagnossystemet ICD 11. Hypersexualitet kännetecknas av extrem upptagenhet om sex, förlust av kontroll eller av sexuella vanor som medför potentiella problem eller risker. Enligt den medicinska litteraturen drabbar hypersexualitet 3 – 6 procent av befolkningen, även om betydligt högre siffror också har rapporterats.

Den aktuella studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Studien har finansierats av Vetenskapsrådet, Stockholms regionförbund och Region Västerbotten.

Till nationella hjälplinjen för oönskad sexualitet

Om den vetenskapliga publiceringen

High Plasma Oxytocin Levels in Men With Hypersexual Disorder
John Flanagan, Andreas Chatzittofis, Adrian Desai E. Boström, Jonas Hallberg, Katarina Görts Öberg, Stefan Arver, Jussi Jokinen
https://doi.org/10.1210/clinem/dgac015

Kontakt

Jussi Jokinen
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 64 26