"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-12-21

Kemidoktorander zoomar med elever ute i världen

NYHET Vad forskar en doktorand i kemi om och hur är det att vara forskarstuderande? Under hösten har doktorander i kemi vid fyra lärosäten, däribland Umeå universitet, via Zoom träffat 60 gymnasieklasser runt om i Sverige – och utomlands. Vid de digitala besöken i klassrummen har de presenterat sina forskningsprojekt och berättat om livet som doktorand.

Text: Anna-Lena Lindskog

Samverkan mellan universitet och det omgivande samhället är angeläget bland annat för att kunna rekrytera framtida studenter. Under hösten 2021 har ett kemiprojekt genomförts vid Umeå universitet, Stockholms universitet, Lunds universitet och Göteborgs universitet för att samverka med gymnasieskolor. Kemidoktorander vid de fyra lärosätena har erbjudit 37 olika föredrag som hållits för 60 gymnasieklasser runt om i Sverige.

Projektet har tidigare utgått från Stockholms universitet, men från hösten 2021 har även Umeå universitets doktorander bidragit med föredrag om exempelvis läkemedelsutveckling, cancer, miljökemi och fotosyntesen. Digitala besök i klassrum via Zoom har gett doktoranderna möjlighet att både presentera sina projekt, men också prata om och visa hur det är att arbeta som doktorand.

"Personligt och utbildande möte"

En av doktoranderna, Måns Andreasson, har i höst hållit två föredrag om läkemedelsutveckling. Det ena för gymnasieelever i Luleå, det andra för elever som läser kemi på Svenska Skolan i Costa del Sol i Spanien. Under Zoombesöket fick eleverna veta mer om Måns projekt och hur det är att arbeta som doktorand.

Eleverna tyckte det var väldigt intressant att höra om vad en doktorand jobbar med och vägen dit.

– Att eleverna fick möta en doktorand från ett universitet långt bort som pratade om sin forskning i relation till det de själva läser i kemi och biologi på gymnasiet, är ett givande sätt att se vad naturutbildningen kan användas till i framtiden. Eleverna tyckte det var väldigt intressant att höra om vad en doktorand jobbar med och vägen dit. Det blir både ett personligt och utbildande möte där eleverna kunde ställa frågor både om ämnet läkemedel och om att läsa på universitet, säger Susanne Wilbe vid Svenska Skolan i Costa del Sol.

Vid Umeå universitet koordineras projektet Zooma med en kemidoktorand av Karolina Broman, docent i kemididaktik vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Hon sitter i styrelsen för Kemilärarnas Resurscentrum, KRC, vilka ansvarar för den nationella samordningen av projektet. Via KRC har zoombesöken pågått mer än ett år, men det är först i höst som lärosäten utanför Stockholm bidragit med föredrag.

Projektet fortsätter 2022

– Det känns otroligt häftigt att doktorander från Umeå universitet får besöka klassrum i hela Sverige, men också utanför landets gränser. Coronapandemin har lärt oss att använda digitala medier för att nå ut även till skolor som inte så enkelt kan besöka campus, säger Karolina Broman.

Jag tyckte att det kändes kul att prata generellt om läkemedelskemi och forskning med gymnasieelever.

Till våren 2022 fortsätter projektet och doktoranderna ges möjlighet att fortsätta samverka med skolor. Ett av examensmålen för forskarutbildningen handlar om att visa förmåga att muntligt presentera och diskutera sin forskning och sina forskningsresultat med både vetenskapssamhället och samhället i övrigt. En annan viktig del i forskarutbildningen är att bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. Båda dessa kan uppfyllas i ett projekt som detta.

– Jag tyckte att det kändes kul att prata generellt om läkemedelskemi och forskning med gymnasieelever, speciellt att interaktioner mellan mig och eleverna kunde ske även under tiden. Det som jag hoppas på mest är att jag kunde ge lite tips om hur jag resonerade när jag sökte mig till universitetet, vad jag tycker är viktigast att tänka på, och vilka framtidsutsikter man kan ha efter examen, säger Måns Andreasson som är doktorand vid Kemiska institutionen.

Övriga doktorander från Umeå universitet som bidragit med föredrag i projektet Zooma med en kemidoktorand är André Graça, Olivia Spain, Sebastian Jonsson, Norman Hoster och Sofie Björklund.

Vill du zooma med din gymnasieklass i vår? Anmäl dig här:

Zooma med en kemidoktorand, vårterminen 2022