Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 14 jan, 2016

Kemiprofessor får Arrheniusplaketten för proteinveckning

NYHET Professor Pernilla Wittung‐Stafshede, som efter åtta år vid Umeå universitet nyligen rekryterats till Chalmers tekniska högskola, tilldelas 2016 års Arrheniusplakett för sina upptäckter kring proteinveckning, särskilt metalljonernas roll. Medaljen utdelas årligen till personer som utmärkt sig genom framstående forskning i kemi och dess gränsvetenskaper.

– Att få denna plakett är en stor ära och det ger mig enormt med energi och motivation, säger Pernilla Wittung‐Stafshede i ett pressmeddelande till Svenska Kemistsamfundet.

Hennes studier handlar om ren grundforskning och fundamentala frågeställningar, men bidrar också till ökad förståelse av olika sjukdomar där proteiners form och rörelse påverkas av hur de packas samman, till exempel Alzheimers och Parkinsons sjukdomar.

I motiveringen för utmärkelsen nämns särskilt två av Wittung‐Stafshedes upptäckter. Hon har visat hur livsviktiga proteiner transporterar koppar i celler. Kopparbrist kan i förlängningen förstöra vår lever och leda till att vi får problem med att ta upp järn. Hon har också visat att proteiner veckas snabbare, och att den aktiva formen kan ändras dramatiskt, i celliknande miljöer jämfört med i fri vattenlösning. Forskningen är till stor del utförd vid Umeå universitet.

1999 blev Pernilla Wittung‐Stafshede anställd som Assistant Professor på Tulane University, New Orleans, Lousiana; med Tenure som Associate Professor. 2004 erhöll hon en fast tjänst som Associate Professor vid Rice University i Houston och 2008 utsågs hon till professor i kemi vid Umeå universitet. Från 1 september 2015 har hon en nyinrättad professur vid Chalmers nyaste institution, Biologi och Bioteknik. Trots sin relativt låga ålder har Wittung‐Stafshede en imponerande publikationslista och citeringsstatistiken visar tydligt att hon är en ledande forskare inom sitt fält.

 Arrheniusplaketten kommer att delas ut onsdagen den 20 januari på Chalmers i Göteborg.

Om Svenska Kemistsamfundet:

Svenska Kemistsamfundet är en ideell förening för landets universitetsutbildade kemister, kemiingenjörer och närliggande yrkesgrupper med inriktning på kemi. Föreningen är även öppen för andra kemiintresserade och har som mål att främja utvecklingen av kemin och dess tillämpningar.
www.chemsoc.se

Om Arrheniusplaketten:

Svenska Kemistsamfundets Arrhenius-plakett instiftades 1960 till erinran om Samfundets mångårige medarbetare, och utdelas årligen till personer som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning på kemins och dess gränsvetenskapers område eller som utfört värdefullt arbete till Svenska Kemistsamfundets fromma.

Redaktör: Ingrid Söderbergh