"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-17

Kemiprofessor kandidat till rektorsposten vid Umeå universitet

NYHET Styrelsen vid Umeå universitet har beslutat att för hörandeförsamlingen presentera Hans Adolfsson, professor i metallorganisk kemi samt prorektor vid Stockholms universitet, som kandidat att bli ny rektor för Umeå universitet.

– Det är väldigt glädjande att vi nu till hörandeförsamlingen kan föreslå Hans Adolfsson som kandidat till tjänsten som rektor vid Umeå universitet. Han uppfyller väl den fastställda kravprofilen, han är mycket välmeriterad som forskare och har uppvisat goda ledaregenskaper, bland annat i sin roll som prorektor vid Stockholms universitet. Därför är han väl lämpad att ta sig an uppgiften att förvalta och utveckla Umeå universitet vidare, säger Lennart Evrell, ordförande i universitetets styrelse.

Nästa steg i rekryteringsprocessen är att hörandeförsamlingen får möjlighet att möta kandidaten. Hans Adolfsson kommer på måndag i nästa vecka, den 21 december, för att möta representanterna för universitetets lärare, studenter och övriga anställda.

När hörandeförsamlingen har gjort sin bedömning fattar universitetsstyrelsen beslut i januari om vem som ska föreslås bli ny rektor. Regeringen fattar det formella beslutet på styrelsens förslag. En universitetsrektor förordnas normalt sett för en period om sex år med möjlighet till tre års omförordnande.

Rekryteringskommitténs arbete är baserat på den kravprofil för rektor vid Umeå universitet som fastställdes av universitetsstyrelsen vid sammanträdet den 4 juni 2015. Efter att ha tagit del av nomineringar från universitets anställda och fakultetsnämnder, inkomna ansökningar samt förslag på kandidater från upphandlad rekryteringsfirma fann en enhällig kommitté och universitetsstyrelse att professor Hans Adolfsson presenteras för hörandeförsamlingen.

Universitetets nya rektor ska tillträda 1 juli 2016 då nuvarande rektor Lena Gustafssons uppdragsperiod löper ut.

Fakta rektorsprocessen:

Rekryteringsgruppen vid Umeå universitet utgörs av ledamöter i universitetsstyrelsen och består av ordförande Lennart Evrell, Barbara Cannon, Peter Kopelman, Mari Norgren, Barbro Biström och Nils Gustafsson. Akademisekreterare Daniel Andersson fungerar som gruppens sekreterare och administrative samordnare.

Hörandeförsamlingen består av 89 personer (45 lärare/forskare, 22 övriga anställda och 22 studenter). Hörandeförsamlingen är den grupp med vilken rekryteringskommittén och universitetets styrelse samråder inför utseendet av rektor. Församlingens ordförande är Anders Bergh.

Kontaktpersoner:

Lennart Evrell, universitetsstyrelsens ordförande, tillika ordförande i rekryteringsgruppen.Telefon: 070-588 15 15
E-post: lennart.evrell@boliden.com

Ulrika Frick Lang, kommunikationsdirektör, Umeå universitetTelefon: 090-786 64 99
E-post: ulrika.frick.lang@umu.se

Om Hans Adolfsson

Hans Adolfsson
Hans Adolfsson.
Foto: Eva Dalin.

Hans Adolfsson, f. 1964, studerade kemi vid Stockholms universitet, 1985–89, och disputerade 1995 vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Därefter var han verksam som post doc vid the Scripps Research Institute i La Jolla, USA, åren 1996–1998. Efter post doc-perioden anställdes han som forskarassistent vid Stockholms universitet och 2007 fick han en professur i metallorganisk kemi vid samma lärosäte.

Hans Adolfsson har varit studierektor i organisk kemi, ledamot i den naturvetenskapliga fakultetens grundutbildningsberedning, samt i kemiska sektionsberedningen vid Stockholms universitet. År 2009 valdes han in i den naturvetenskapliga fakultetsnämnden och året efter valdes han till sektionsdekan i kemi. Sedan 2013 är han prorektor vid Stockholms universitet.

Akademiska meriter

  • Professor i metallorganisk kemi (2007)
  • Docent, organisk kemi (2002)

  • PhD, organisk kemi (1995)

  • BS, kemi (1989) 

Ledningsmeriter 

  • Prorektor, Stockholms universitet (2013–)

  • Sektionsdekan, Kemiska sektionen, Stockholms universitet (2010–2013)

  • Studierektor, Stockholms universitet (2005–2009)

Högupplöst pressbild på Hans Adolfsson(via Stockholms universitets mediabank)

Redaktör: Mattias Mitz