"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-23

Kemiprofessor nominerad till styrelsen för Biophysical Society

NYHET Umeåprofessor Pernilla Wittung-Stafshede är en av åtta som nominerats till Biophysical Society´s Council. Det är första gången en svensk forskare är med bland de nominerade.

– Det är kul för Sverige och visar att Umeå universitet är med på den internationella spelplanen!, säger Pernilla Wittung Stafshede, professor i biologisk kemi vid Umeå universitet.

Biophysical Society är en stor organisation som verkar för utveckling och spridning av kunskap inom biofysik över hela världen. Organisationen har en mängd olika program, ger ut vetenskapliga publikationer, anordnar konferenser och möten, och driver verksamheter riktade mot allmänheten. Biophysical society anordnar en årlig internationell konferens med över 6 000 deltagare där många, både talare och deltagare, är svenska forskare.

– Om jag blir invald vill jag verka för att den internationella vinkeln på organisationen stärks, att vi hjälper unga forskare med karriärvägar och att vi stimulerar och framhäver vikten av forskning inom biofysik på ett brett plan. Biofysik kan vara så mycket, man kan säga att det är en blandning av matte och fysik applicerat på biologiska system. All framtida utveckling av läkemedel måste bygga på grundläggande biofysikaliska kunskaper om systemen.

Pernilla Wittung-Stafshede har under de senaste åren varit engagerad inom organisationen. För några år sedan startade hon och en kollega i USA en så kallad subgroup – gruppering med specifikt fokus som ordnar egna symposium, har en ledning och en budget – inom området biopolymers in vivo. Biophysical society har i dag tolv olika subgroups.

Åtta personer har nominerats (varav endast två är från andra länder än USA) av en valberedningskommitté och fyra av dessa kommer att bli invalda. Alla medlemmar i organisationen får rösta fram till den 1 augusti.

Om valet:

Alla nominerade har gjort en presentation av sig själva. Texten om Pernilla Wittung-Stafshede finns längst ner i dokumentet.
https://www.biophysics.org/Portals/1/PDF/Ballots--14-online.pdf
Tidigare medlemmar i styrelsen

Mer information:

The Biophysical Society grundades 1958 för att uppmuntra utveckling och spridning av kunskap i biofysik. Organisationens över 9 000 medlemmar arbetar inom akademi, industri och på myndigheter över hela världen. Biophysical society har sin bas i USA och det styrande organet, som kallas council, består av 16 personer. Varje år väljs fyra nya medlemmar in för att sitta en treårsperiod.
https://www.biophysics.org/

Redaktör: Ingrid Söderbergh