"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-22

Kerstin Hesselgrens gästprofessur till Sociologiska institutionen

NYHET Sociologiska institutionen har erhållit Vetenskapsrådets Kerstin Hesselgrens gästprofessur år 2021 för Sujata Patel, professor i sociologi vid Indian Institute of Advanced Study, Shimla, Indien.

Sujata Patel är en världsledande sociolog inom global samhällsteori, global sociologi och sociologihistoria. Hennes forskning omfattar även historisk sociologi, urbana studier, politisk sociologi, sociala rörelser samt frågor om genus, klass och kast.

Bland Patels många publikationer återfinns ett tiotal böcker och mer än 60 artiklar. För närvarande är hon redaktör för tre olika bokserier utgivna av SAGE, Routledge respektive Oxford University Press, och har tidigare bland annat varit Vice President för Internationella Sociologförbundet (ISA).

Under året som gästprofessor kommer Sujata Patel att på olika sätt bidra till forskningen och undervisningen vid Sociologiska institutionen och de övriga medsökande institutionerna: Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Linköpings universitet; Umeå centrum för genusstudier (UCGS), Umeå universitet; Swedish South Asian Studies Network (SASNET), Lunds universitet; Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Detta är andra året i följd som Umeå universitet och Samhällsvetenskapliga fakulteten tilldelas Vetenskapsrådets prestigefyllda gästprofessur. Ifjol utsågs Ann Phoenix till Kerstin Hesselgren gästprofessur för år 2020 vid Pedagogiska institutionen.