"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-22

Klart med en tredje forskarskola kring digitaliseringens effekter

NYHET I dagarna har Vetenskapsrådet beslutat att finansiera LIKED – forskarskolan för lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld – med 12 miljoner kronor. Det är en nationell forskarskola för nio doktorander vid nio olika lärosäten.

Deltagande lärosäten är Umeå universitet (värduniversitet), Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan Väst, KTH, Linneuniversitetet samt Mittuniversitetet.

Professor J. Ola Lindberg vid Pedagogiska institutionen är sedan tidigare koordinator för GRADEresearch i vilket forskarskolorna GRADE och UPGRADE ingår, med totalt 23 doktorander och tolv affilierade. Det är samma konsortium som utgör grunden i GRADEresearch som lämnat in ansökan om den nyligen beviljade forskarskolan, så LIKED kommer att bli ett tillskott till den redan befintliga miljön.

- Vi har en stark miljö för doktoranderna, den är tvärvetenskaplig och utgör ett tydligt komplement till varje deltagande lärosätes egen miljö, förklarar J. Ola Lindberg, koordinator för forskarskolorna.

Dagens pågående processer av digitalisering skapar situationer där inte bara elever utan medborgare i stort har behov av nya kompetenser för att hantera vardagen, kompetenser som skiljer sig från de i fördigitala tider. Internet blir alltmer inbäddat i vad som närmast kan beskrivas som en digital värld, och forskning om lärande, interaktion, och kunskap i en av internet medierad värld krävs alltmer. Användning av sociala medier har betydelse för identitetsutveckling, digitalt medborgarskap och sociala relationer och forskning kring de lärprocesser som i det aktualiseras blir viktig.

I ett livslångt perspektiv är en effekt av digitaliseringen att vi behöver förstå vilka uppgifter som kan och bör tas över eller underlättas av tekniska artefakter och vilka som ska utföras av människor, något som har betydelse för vad som ska undervisas i skolan, vilka verktyg eleverna ska introduceras för och få stöd till att behärska.

En av de grundläggande utgångspunkterna för forskarskolan LIKED är ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Ämnesdidaktik, Didaktik, Pedagogik, Teknik och Lärande, Mediateknik, Informatik, Pedagogiskt arbete, Tillämpad IT, är ämnesområden representerade i forskarskolan och som bidrar med olika perspektiv för forskningen lärande, interaktion, och kunskap i en digital värld.

De deltagande universiteten kommer att samarbeta för att ge kurser baserat på deras expertis inom området, olika forskningsmetoder, olika teoretiska perspektiv, analysverktyg och designfrågor inom forskningen. De kommer också att samarbeta vad gäller handledning av doktoranderna och vad gäller övriga aktiviteter.

- Det är otroligt glädjande att Vetenskapsrådet har gett oss fortsatt förtroende att organisera forskarutbildning i det här angelägna området. Digitaliseringen som pågår får inte tas för given. Det är en fråga som rör lärande, skola, och utbildning som vi behöver mer kunskap och förståelse för, något som vi på Pedagogiska institutionen och vi inom GRADEresearch nu får ytterligare möjlighet att bidra med, sammanfattar J. Ola Lindberg.

Läs mer om GRADEresearch.