"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-23

Klimatmatchen ska bidra till minskade utsläpp – forskare utmanar Umeås hushåll

NYHET Umeå är en av fyra europeiska städer där ett urval hushåll kommer delta i en interaktiv koldioxidkartläggning. I Klimatmatchen utmanas hushållen att göra val för att sänka sina utsläpp och deras svar ligger till grund för en stor europeisk forskningsstudie, HOPE. I Umeå genomförs projektet av Enheten för Epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet.

– Hur mycket växthusgaser släpper ett hushåll ut? Hur kan utsläppen minskas och hur påverkar det hushållets ekonomi? Det är några av frågorna som studien söker svar på, säger Maria Nilsson, forskare och projektledare.

HOPE står för “Household Preferences for Reducing Greenhouse Gas Emissions in Four European High Income Countries”. Forskare i Frankrike, Tyskland, Norge och Sverige bjuder nu in ett antal hushåll i en stad i varje land till studien. Och i Sverige blir det hushåll i Umeå som får chansen att få koll på sitt koldioxidavtryck. Det vill säga hur mycket koldioxid och andra växthusgaser det släpper ut per år.

– I en simulering kallad Klimatmatchen får de också ett antal, för det enskilda hushållet, skräddarsydda val som kan minska avtrycket och de får se vilken ekonomisk betydelse det får för hushållet.

I Europa står privathushållen för ungefär hälften av allt utsläpp av koldioxid, en konsekvens av deras dagliga konsumtion. EU-kommissionens mål är att minska utsläppen av växthusgaser med minst 80 procent till 2050, vilket innebär att privathushåll i sin tur behöver minska sina utsläpp inom de kommande 35 åren. Därför är det viktigt att också privathushållens konsumtion diskuteras inom klimatpolitiken och vid beslutsfattande.

– I en förstudie som genomfördes i december förra året var många av hushållen förvånade när de såg att förändringar som de redan planerat att genomföra minskade deras klimatavtryck mer än de trott och att de samtidigt sparade pengar.

Genom projektet så får hushållen själva en överblick över sina utsläpp och vad de konkret kan göra om de vill minska dem. Samtidigt får forskarna kunskap om vilket stöd hushållen behöver och önskar från samhället, för att de ska kunna leva klimatvänligare. Projektets resultat kommer att delas med politiker lokalt, nationellt samt på EU-nivå.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Nilsson, Epidemiologi och global hälsaTelefon: 070-349 7174
E-post: maria.nilsson@umu.se

Redaktör: Per Melander