Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 12 mar, 2020

Klimatpolitiska rådet har bedömt regeringens klimathandlingsplan

NYHET Katarina Eckerberg, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet, är en av författarna bakom klimatpolitiska rådets senaste rapport. Den visar bland annat att regeringens klimatpolitiska handlingsplan inte räcker för att nå de klimatpolitiska målen.

Text: Katarina Eckerberg

Regeringen har presenterat en bred handlingsplan med många olika insatser. Men även om ambitioner finns, redovisas inte i hur den bidrar till att klimatmålen kan nås. Insatserna är genomgående diffust beskrivna och saknar både tidplan och ansvarsfördelning för genomförande, säger Katarina Eckerberg.

Klimatpolitiska rådet har till uppgift att granska den klimathandlingsplan som beskriver hur regeringen under mandatperioden ska arbeta för att Sverige ska nå klimatmålen. I Klimatpolitiska rådets rapport 2020, som offentliggjordes den 12 mars, listas ett antal förslag för att ytterligare stärka genomslaget av klimatmålen på alla politikområden. Katarina Eckerberg ger några exempel:

En av våra viktigaste rekommendationer är att de branschvisa färdplaner som tagits fram inom initiativet Fossilfritt Sverige nu genomförs gemensamt i samverkan mellan regeringen och respektive bransch. Dessutom bör ansvaret för det klimatpolitiska arbetet i regeringen stärkas och breddas, så att det genomsyrar hela regeringens arbete i likhet med budgetpolitiken och det finanspolitiska ramverket.

Ladda hem Klimatpolitiska rådets rapport 2020 (https://www.klimatpolitiskaradet.se/rapport-2020/)

Följ lanseringen av Klimatpolitiska rådets rapport på webbsändning här